1403/02/04
امین رحیمی (بازنشسته)

امین رحیمی (بازنشسته)

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زبان وادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی و تحلیل مفهوم رضایت از زندگی در مثنوی مولوی با استفاده از روانشناسی مثبتگرا
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
...
سال 1399
مجله فصلنامه پژوهش هاي ادب عرفاني(گوهر گويا)
شناسه DOI
پژوهشگران شجاع کیانپور ، علی صباغی ، امین رحیمی (بازنشسته)

چکیده

...