1403/02/04
امین رحیمی (بازنشسته)

امین رحیمی (بازنشسته)

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زبان وادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی ساختاری فتوتنامه ها
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
ساختارگرایی، فتوت، فتوت نامه.
سال 1393
پژوهشگران علی صباغی(استاد راهنما)، امین رحیمی (بازنشسته)(استاد مشاور)

چکیده

...................