1403/02/04
امین رحیمی (بازنشسته)

امین رحیمی (بازنشسته)

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زبان وادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل و مقایسه سبک شناختی غزلهای نو و سنتی شهریار
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
شهریار، سبک شناسی، غزل نو، غزل سنتی
سال 1395
پژوهشگران علی صباغی(استاد راهنما)، امین رحیمی (بازنشسته)(استاد مشاور)

چکیده

....................