1403/03/30
سیف اله سلیمانی

سیف اله سلیمانی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5541-8768
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36740004600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه مهندسی کامپیوتر
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
Automatic program bug fixing by focusing on finding the shortest sequence of changes Leila Yousofvand, Seyfollah Soleimani, Vahid Rafeh, Sajad Esfandiary (2023)
Indoor Localization Performance Optimization Using Modified kd-Tree Algorithm Hossein Ghaffarian, Seyfollah Soleimani, Seyedeh Habibe zadsar (2022)
استخراج گردوغبار از تصاویر ماهواره ای MODIS با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی مهدی امیری، سیف اله سلیمانی، فاخته سلطانی تفرشی (1399)
Online Wear Detection Using High-Speed Imaging Seyfollah Soleimani, Jacob Sukumaran, Koen Douterloigne, Patrick De Baets, Wilfried Philips (2016)
AN UNCONVENTIONAL APPROACH IN POLYMER WEAR: ONLINE VISION SYSTEM Jacob Sukumaran, Seyfollah Soleimani (2015)
مقاله ارائه‌شده
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
بهبود هزینه حداکثرسازی نفوذ با کمک روش حداکثرسازی نفوذ معکوس سیف اله سلیمانی، روح الله جوادپور بروجنی، محمد یوسفی (1402)
تشخیص پوست با استفاده از یک شبکه‌ی تقسیم‌بندی معنایی سیف اله سلیمانی، مریم سلمانی گواری (1402)
طراحی و پیاده سازی یک روبات گروهی ردیابی و تعقیب هدف با استفاده از پردازش تصویر مهدی مدبری فر، سیف اله سلیمانی، ویدا انصاری کیا (1402)
طراحی و پیاده سازی یک سیستم جهت تشخیص خطوط سفید راهنمای جاده توسط خودرو مهدی مدبری فر، سیف اله سلیمانی، علیرضا محمدی (1400)
ارائه روش جدید جهت تشخیص عملیاتDDoS به کمک تحلیل داده های پرت سیف اله سلیمانی، حسین غفاریان، زهرا غلامی (1399)
تشخیص چهره با استفاده از داده های ناقص صورت و شبکه های عصبی رقابتی عمیق سیف اله سلیمانی، محمد حسین شکور، زهرا حافظی (1399)
مکانیابی سریع یک کاربر در داخل ساختمان به کمک درخت kd سیف اله سلیمانی، حسین غفاریان، سیده حبیبه زادسر (1398)
افزودن قابلیت تغییر اتوماتیک قطرنازل چاپگر سهبعدی در نرم افزار Cura سیف اله سلیمانی، علی اصغر چنگ مریم، احسان سوری، زهرا حیدری (1398)
افزودن قابلیت کار روی سطح غیر تخت به چاپگر سه بعدی با استفاده از نرمافزار کیورا سیف اله سلیمانی، علی اصغر چنگ مریم، احسان سوری، مریم محمودی (1398)
بهبود عملکرد در سیستمهای تشخیص نفوذ شبکه با استفاده از قوانین انجمنی فاخته سلطانی تفرشی، سیف اله سلیمانی، حسین غفاریان، محسن امیرافضلی (1398)
مراقبت خودکار از گیاهان با استفاده از یک سیستم توصیه گر مبتنی بر داده سیف اله سلیمانی، فاخته سلطانی تفرشی، حسن یوسف زاده (1398)
تشخیص کمربند ایمنی رانندگان با استفاده از SVM و CNN بر روی تصاویر خودروهای ایران احسان منصوری، سیف اله سلیمانی، علیرضا رهسپارفرد (1397)
ادغام تصاویرنویزی براساس تبدیل موجک تجربی همزمان سیف اله سلیمانی، اکرم عیسوند رحمانی (1396)
استفاده از الگوریتم جهش قورباغه و ماشین بردار پشتیبان در تشخیص نفوذ شبکه رضا رافع، سیف اله سلیمانی، محسن رحمانی، مرضیه هاشم زاده (1395)
ارائه روشی برای تشخیص هویت انسان از روی راه رفتن محسن رحمانی، سیف اله سلیمانی، عبدالرضا صالح (1395)
ارائۀ یک رویکرد جدید جهت ترکیب حل کننده های مسائل ترکیباتی و بهینه سازی سیف اله سلیمانی، رضا رافع، سید رضا الحسینی (1395)
یک روش انتخاب ویژگی توزیع شده برای داده های ریزآرایه محسن رحمانی، سیف اله سلیمانی، مریم اصلانی (1395)
ارائه رویکردی جدید جهت ترکیب حل کننده های مسائل ترکیباتی و بهینه سازی سیف اله سلیمانی، رضا رافع، وحید رافع، سید رضا الحسینی (1394)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته