1403/01/30

سیده زهرا موسوی (مرحوم)

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
شریعت تصویر خاقانی شروانی و سنایی غزنوی دربوته نقدادبی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
شریعت -خاقانی شروانی-- سنایی غزنوی -- نقدادبی
سال 1393
پژوهشگران سید کیهان شهدائی(دانشجو)، محسن ذوالفقاری(استاد راهنما)، سیده زهرا موسوی (مرحوم)(استاد راهنما)، جلیل مشیدی(استاد مشاور)، امین رحیمی (بازنشسته)(استاد مشاور)

چکیده

هدف پ‍ژوهش بررسی شریعت تصویر خاقانی شروانی و سنایی غزنوی دربوته نقدادبی بود