1403/04/31
نادر شوندی

نادر شوندی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشگاه اراک
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
اثر ده هفته تمرین هوازی به همراه مکمل سازی با دانه کتان بر لیپیدها و CRP سرم زنان چاق نادر شوندی، عباس صارمی، شهناز شهرجردی، لیلا پوریا منش (1395)
The effect of strength training and combination technique on preserving the strength of plantar flexor muscles after a period of detraining Nader Shavandi, saeed Talebian, shiva Aslanpoor, Rahman Sheikh Hoseini, Sajjad Zeinali (2016)
شاخص های ارزیابی عملکرد مربیان زن والیبال ایران محمد علی صاحبکاران، رحیم رمضانی نژاد، نادر شوندی، منیژه صادقی (1395)
Response of Cardiovascular Function Determinations to Physical Activity in Polluted Air Araz Nazari, Nader Shavandi, Abbas Saremi, Fatemeh Javadzade, Yazgaldi Nazari, Abuzar Mohamadimofrad (2014)
وضعیت فعالیت جسمانی، کیفیت زندگی کاری و استرس شغلی کارمندان دانشگاه اراک اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، حسن خلجی، نادر شوندی (1392)
اثر شدت های مختلف تمرینی بر اسپرماتوژنز و هورمون های تولید مثلی در موش های چاق عباس صارمی، سعید چنگیزی آشتیانی، نادر شوندی، امین ممبینی (1392)
Evaluation of Urinary GGT in Elite Male Karate Athletes Pre & Post Exercise Nader Shavandi, Reza afshar, Abolfazl Samiei, Abbas Saremi, Rahman Sheikh Hoseini (2012)
The Effect of Exercise on Urinary Gamma-Glutamyltransferase and Protein Levels in Elite Female Karate Athletes Nader Shavandi, Abolfazl Samiei, Reza afshar, Abbas Saremi, Rahman Sheikh Hoseini (2012)
اثر تمرین مقاومتی حین همودیالیز بر کیفیت خواب و التهاب سیستمیک بیماران همودیالیزی نادر شوندی، عباس صارمی، علیرضا بهرامی، لیلا شگرفی (1390)
اثر 6 هفته برنامه تمرینی ثبات مرکزی بر میزان زمین خوردن زنان سالمند سولماز مهدوی، مسعود گلپایگانی، نادر شوندی، امین فرزانه حصاری، رحمان شیخ حسینی (1389)
The effect of core stabilization training program on olderly postural control Masoud Golpayegani, Nader Shavandi, solmaz mahdavi, Amin Farzaneh Hesari, Esmail Alibakhshi (2010)
تاثیر تمرینات استقامتی و قدرتی بر کنترل قند خون، کیفیت زندگی و سلامت روان زنان مبتلا به دیابت نوع 2 شهناز شهرجردی، نادر شوندی، مسعود گلپایگانی، رحمان شیخ حسینی (1388)
مقاله ارائه‌شده
تاثیر تمرینات مقاومتی بر FBS و HBa1c و انسولین سرم زنان مبتلا به دیابت نوع دو نادر شوندی، شهناز شهرجردی، علیرضا بهرامی، رحمان شیخ حسینی، اکبر قربانی (1388)
هنجاریابی آزمون روانی- حرکتی کنترل نیرو و تنظیم زاویه دست برتر در دانشجویان دانشگاه های شهر اراک علیرضا بهرامی، رضا پاکیاری (بازنشسته)، حسن خلجی، نادر شوندی، وازگن میناسیان (1388)
تاثیر تمرینات قدرتی و استقامتی بر کنترل قند خون و کیفیت زندگی زنان مبتلا به دیابت نوع II رحمان شیخ حسینی، شهناز شهرجردی، نادر شوندی، مسعود گلپایگانی (1388)
کتاب
آموزش والیبال(مهارت ها و تاکتیک ها) Nader Shavandi, Esfandiyar Khousravizadeh (2015)
آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی (1) محمد پرستش، نادر شوندی (1390)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
اثر تمرین هوازی شدید بر اسپرماتوژنز و هورمونهای تولید مثلی در رت های چاق عباس صارمی، سعید چنگیزی آشتیانی، نادر شوندی، امین ممبینی (1391)
اثر تمرین مقاومتی بر اسپرماتوژنز و هورمون های تولید مثلی در رت های نر عباس صارمی، سعید چنگیزی آشتیانی، نادر شوندی (1391)
ارتباط بین سطوح تستوسترون و کورتیزول بزاقی با موفقیت ورزشی شطرنج بازان عباس صارمی، نادر شوندی، علیرضا بهرامی، رضا سعیدی (1390)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
ارزیابی درونی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی نادر شوندی، اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، علیرضا بهرامی (1390)