1403/04/05
مرتضی حبیبی (بازنشسته)

مرتضی حبیبی (بازنشسته)

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
حذف کلرید منیزیم توسط غشاهای نانوفیلتراسیون تهیه شده از نانوذرات اکسید مس شکیبا قهیه ئی، عبدالرضا مقدسی، سمانه بنده علی، مرتضی حبیبی (بازنشسته)، مریم اسکندری (1401)
Intensifying antibacterial and electrochemical behaviors of CuO induced‑ion exchange membrane for water treatment Seyed mohsen Hosseini, Parisa Golshanikia, Morteza Habibi, Elham Jashni, Jiangnan Shen, Mohammad Ebrahimi (2022)
Fabrication of mixed matrix anion exchange membrane decorated with polyaniline nanoparticles to chloride and sulfate ions removal from water Seyed mohsen Hosseini, Mohammad Mahdi Behvand Yousefi, Morteza Habibi, Fahime Parvizian, Bart Van der Bruggen, Mahsa Nemati, Ashraf Ahmadi (2019)
مقاله ارائه‌شده
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته