1403/01/30
مرتضی حبیبی (بازنشسته)

مرتضی حبیبی (بازنشسته)

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی خواص انتقال یونی غشاهای تبادل آنیونی ناهمگن اصلاح شده با استفاده از نانو ذرات سنتز شده پلی آنیلین
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
غشای تبادل آنیونی، الکترودیالیز، نانوذرات پلی آنیلین، نمک زدایی
سال 1397
پژوهشگران محمدمهدی بهوند یوسفی(دانشجو)، سیدمحسن حسینی(استاد راهنما)، مرتضی حبیبی (بازنشسته)(استاد راهنما)، مهسا نعمتی(استاد مشاور)

چکیده

پیوست می باشد.