1403/01/30
مرتضی حبیبی (بازنشسته)

مرتضی حبیبی (بازنشسته)

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت وبهبود خواص الکتروشیمیایی غشای تبادل یون با استفاده از نانوذرات اکسید مس
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
غشای تبادل کاتیونی، نانوذرات اکسید مس، الکترودیالیز و خواص الکتروشیمیایی
سال 1398
پژوهشگران سیدمحسن حسینی(استاد راهنما)، مرتضی حبیبی (بازنشسته)(استاد راهنما)، پریسا گلشنی کیا(دانشجو)

چکیده

پیوست می باشد.