1403/03/25
محمد رضا وصالی ناصح

محمد رضا وصالی ناصح

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-7556-3850
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 53980571900
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی عمران
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
A non-threshold model to estimate carcinogenic risk of nitrate-nitrite in drinking water Rohollah Nouri, Farhad Farahani, Changhyun Jun, Saber Aradpour, Fereydoun Ghazban, Mohammadreza Vesali Naseh, Mohsen Maghrebi, Majid Hosseinzadeh (2022)
شناسایی و تحلیل آماری برخی عوامل تاثیرگذار بر میزان مصرف آب مشترکین مسکونی شهر اراک محمد رضا وصالی ناصح، سید محمدرضا حسینی نسب، حامد صفی خانی (1400)
Adsorption of Pb (II) ions from aqueous solutions using carbon nanotubes: A systematic review Masoud Vesali Naseh, Mohammadreza Vesali Naseh, Pegah Ameri (2021)
ارزیابی عدم قطعیت مدلهای ANN و ANFIS در تخمین جریان ورودی به سد رئیسعلی دلواری علی اسکندری، روح اله نوری، محمد رضا وصالی ناصح (1398)
Recent and future trends in sea surface temperature across the Persian Gulf and Gulf of Oman Rohollah Nouri, Fuqiang Tian, Ronny Berndtsson, Mahmud Reza Abbasi, Mohammadreza Vesali Naseh (2019)
Efficient copper removal from wastewater through montmorillonite-supported hydrogel adsorbent Masoud Vesali Naseh, Aboulfazl Barati, Mohammadreza Vesali Naseh (2019)
Groundwater Pollution Sources Apportionment in the Ghaen Plain, Iran Mohammadreza Vesali Naseh, Rohollah Nouri (2018)
ارزیابی قابلیت ماشین بردار پشتیبان در پیش بینی مونوکسید کربن روح اله نوری، صابر معظمی، محمد سلیمیان، محمودرضا مومنی، محمد رضا وصالی ناصح (1396)
حذف یون های مس از پساب صنعتی توسط جاذب هیدروژل بر پایه اکریلیک اسید/ سبوس گندم/ مونت موریلونیت محمد رضا وصالی ناصح، ابوالفضل براتی، مسعود وصالی ناصح، الهام عبداللهی مقدم (1396)
Evaluation of Sewage Sludge for Incineration (Case study: Arak Wastewater Treatment Plant) AbdolReza Khalili, Shervin Jamshidi, Morteza Khalesi, Mohammadreza Vesali Naseh, Abbas Akbarzadeh (2017)
ارایه راه کاری جدید برای مدیریت کیفی رودخانه سفیدرود بر مبنای روش تحلیل همبستگی کانونیک علی اسکندری، روح اله نوری، علی رسولی، محمد رضا وصالی ناصح (1393)
A Framework Development for Predicting the Longitudinal Dispersion Coefficient in Natural Streams Using an Artificial Neural Network Rohollah Nouri, Abdulreza Karbassi, Hadi Mehdizadeh, Mohammadreza Vesali Naseh, Ali Sabahi (2010)
Chemometric Analysis of Surface Water Quality Data Case Study of the Gorganrud River Basin, Iran Rohollah Nouri, Abdulreza Karbassi, Amir Khakpour, Mohammadreza Shahbazbegian, hasan Mohammadi Khalf Badam, Mohammadreza Vesali Naseh (2010)
مقاله ارائه‌شده
مروری بر تأثیرات افزودنی ها در بتن سبز مهدی بلالی، فائزه خسروی، محمد رضا وصالی ناصح (1400)
ممیزی انرژی و مهندسی مجدد سیستم پمپاژ چاه های آب، مطالعه موردی روستای گاوخانه و گلتپه در استان مرکزی محمد رضا وصالی ناصح، محسن شکروی، محمد شمسی خانی، حامد صفی خانی (1399)
بررسی روش های کاربردی برای مقابله با آلودگی از خاک های آلوده به فلزات سنگین عاطفه آقاگلی، محمد رضا وصالی ناصح، نگار مهدوی (1398)
مکان یابی وطراحی محل دفن زباله شهری (مطالعه موردی استان قزوین) مجتبی ابراهیم بیگی، محمد رضا وصالی ناصح (1397)
نیروگاه های برقابی کوچک و بررسی پتانسیل تاسیس آن ها در استان مرکزی محمد رضا وصالی ناصح، رضا سوسن آبادی فراهانی، حسین سوسن آبادی فراهانی (1395)
بررسی جذب فلزات سنگین از محلول آبی توسط هیدروژل بر پایه آکریلیک اسید و نانوذرات کلینوپتیلولیت مسعود وصالی ناصح، ابوالفضل براتی، محمد رضا وصالی ناصح، محمد حاجی حیدری (1395)
آلاینده های نوظهور در آب و فاضلاب و روش های آنالیز و حذف آن ها محمد رضا وصالی ناصح، امیر محمد یعقوبی، لیلا قوشجویی، امین آخوندی (1395)
بررسی علل کاهش آب دهی چاه های آب شرب شهر اردبیل با استفاده از تحلیل داده های کمی و کیفی در محیط GIS حمیدرضا غریبی، هستی ضیایی، رضا فرجود، مرتضی خالصی، محمد رضا وصالی ناصح (1394)
معیارهای طراحی و انتخاب محل دفن پسمانهای شهری شهریار مختاری، محمد رضا وصالی ناصح (1394)
کتاب
کنتورهای آب: نحوه کارکرد، مدیریت داده، انواع و نحوه انتخاب محمد رضا وصالی ناصح، حامد صفی خانی (1401)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
بررسی اثر تسلیح بستر بررفتار لرزه ای مخازن نفت مستقر بر پی های حلقوی محمد رضا وصالی ناصح، محمدرضا مطهری، کاربر ژیرو کاربر (1402)
بررسی و مدل سازی استفاده از پساب و پودر لاستیک در بتن خودمتراکم محمد رضا وصالی ناصح، محمد علی داستان دیزناب، ایمان میرزایی مقدم، عرفان امیریان راد (1400)
جانمایی، طراحی و بررسی محل دفن زباله شهری (مطالعه موردی شهر قزوین) محمد رضا وصالی ناصح، مجتبی ابراهیم بیگی (1397)
بررسی اثرات زیست محیطی آسیب پذیری لرزه ای شبکه آب رسانی شهری محمد رضا وصالی ناصح، علیرضا آذربخت بنکده (1396)
طراحی بهینه ی مقطع عرضی سدهای خاکی نازنین شاه کرمی، محمد رضا وصالی ناصح، شهریار مختاری (1395)
تحلیل استاتیکی پایداری و تغییر شکل سد خاکی تحت تاثیر شیب هسته نازنین شاه کرمی، محمد رضا وصالی ناصح، مریم بیات (1395)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته