1403/03/30
محمد پرستش

محمد پرستش

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0273-9955
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36996681000
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده علوم ورزشی- گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثردوروش تمرینی تناوبی با شدت بالا برسطح سرمی فاکتورنروتروفیک مشتق از مغز،حافظه وفاکتورهای آمادگی جسمانی فوتسالیست های نوجوان
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
تناوبی با شدت بالا, فاکتورنروتروفیک مشتق از مغز،حافظه, فاکتورهای آمادگی جسمانی فوتسالیست های
سال 1401
پژوهشگران محمد پرستش(استاد راهنما)، عباس صارمی(استاد مشاور)، جلیل مرادی(استاد مشاور)

چکیده

d