1403/02/29
میثم سلیمانی

میثم سلیمانی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1585-5880
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 33368348000
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
Folic acid-conjugated pH-responsive poly(methacrylic acid) nanospheres for targeted delivery of anticancer drugs to breast cancer cells وهب قلعه خندابی، علیرضا فضلعلی، میثم سلیمانی (1400)
Formation pathway of plate-like ZrB2 particles via the molten salt synthesis method Mohammad Velashjerdi, Meysam Soleymani, Hossien sarpolaky, Alireza Mirhabibi (2020)
Preparation of crack-free TiO2 coating by active screen plasma annealing method Mohammad Velashjerdi, Meysam Soleymani, Majid Zarezadeh Mehrizi (2020)
Solvothermal synthesis of CuFe2O4 and Fe3O4 nanoparticles with high heating efficiency for magnetic hyperthermia application Seyedeh Maryam Fotukian, Aboulfazl Barati, Meysam Soleymani, Ali Mohammad Alizadeh (2019)
مقاله ارائه‌شده
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
فرمولاسیون پوشش قالب بر پایه آب در فرآیند دایکاست رضا بیگی، محمد ولاشجردی، میثم سلیمانی، وحید آقایی (1401)
بررسی استفاده از نانو صفحه های کاربید تیتانیوم در فرآیند حذف فلزات سنگین محمد ولاشجردی، میثم سلیمانی، ابوالفضل براتی، مریم ورمزیار (1400)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته