1403/02/29
مهدی ایمانی مقدم

مهدی ایمانی مقدم

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه معارف اسلامی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
تحلیل مضمون عوامل موثر بر فرهنگ تضاد در میان ایرانیان محمد تقی دشتی، یاور عیوضی، محمد باقر صدقی، مهدی ایمانی مقدم (1401)
واکاوی راهبردی مسئله واگرایی قومی در ایران؛ محرومیت نسبی عامل واگرایی قومی محمد باقر صدقی، سید سعید هاشمی نسب، محمد تقی دشتی، مهدی ایمانی مقدم (1400)
بنیادهای وجودشناختی برزخیت انسان بر اساس فلسفه و عرفان اسلامی زهیر الجشی، احمد سعیدی، مهدی ایمانی مقدم (1397)
مفهوم سازی تقوای سازمانی از دیدگاه اسلام حمیدرضا قاسمی، مهدی ایمانی مقدم، حسین سریرپناه (1396)
ملاک های معرفتی شهود عرفانی مهدی ایمانی مقدم (1389)
مقاله ارائه‌شده
اخلاق اسلامی مهمترین ابزار مؤثر در مدیریت اسلامی محمدعلی رزاقی هریس، مهدی ایمانی مقدم (1397)
کتاب
پرسش ها و پاسخ ها درباره خداشناسی مهدی ایمانی مقدم (1396)
المعجم الموضوعی للعرفان یک جلدی مهدی ایمانی مقدم (1393)
فیلسوف چکمه پوش مهدی ایمانی مقدم (1391)
المعجم الموضوعی للمنطق مهدی ایمانی مقدم (1390)
المعجم الموضوعی للفلسفه (جلد یک) مهدی ایمانی مقدم (1390)
المعجم الموضوعی للفلسفه (جلد دوم) مهدی ایمانی مقدم (1390)
المعجم الموضوعی للفلسفه (جلد سوم) مهدی ایمانی مقدم (1390)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
مدرسه کلامی تشیع در قم قرن 3 و 4 مهدی ایمانی مقدم (1396)
بهرمندی و محرومیت از خیر از منظر قرآن کریم مهدی ایمانی مقدم، علیرضا طبیبی (1396)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
بررسی عوامل موثر در ایجاد و تغییر گرایش های فرهنگی دانشجویان استان مرکزی مهدی ایمانی مقدم، سید ابراهیم حسینی، حسین سریرپناه، جعفر هزار جریب (1395)