1403/04/31
حسن مرادزاده

حسن مرادزاده

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی برق
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
طراحی و ساخت دستگاه فتوکپی سه‌بُعدی به روش فتوگرامتری با مکانیزم ربات دلتای خطی حسن مرادزاده، خسرو خاندانی، مسعود رحیمی، افشین مختاری (1401)
Fuzzy Supervisory Control of a Seismic Shake Table Mahmood Hamidizadeh, Mehdi Soleymani, Hassan Moradzadeh, Bahador Ghanbari-S (2016)
Fuzzy supervisory control of a seismic shake table Mahmood Hamidizadeh, Mehdi Soleymani, Hassan Moradzadeh, Bahador Ghanbari-S (2016)
کنترل فازی میز لرزه با استفاده از سیستم اندازه گیری جابجایی مبتنی بر پردازش تصویر سیروس سیاحی، محمود حمیدی زاده، حسن مرادزاده، مهدی سلیمانی، محسن رحمانی (1393)
مقاله ارائه‌شده
طراحی و ساخت یک نمونه جعبه دنده مغناطیسی هم مرکز با نسبت دنده قابل تنظیم پیوسته رسول لطفی، علی جباری، حسن مرادزاده، علی اصغر قدیمی (1398)
Implementation of Basic Image Processing Blocks on Portable Platforms Hassan Moradzadeh, Mahboobeh Marzban (2019)
Implementation of a Virtual Keyboard using Image Processing Hassan Moradzadeh, Tannaneh Ghadimian (2019)
Portable Virtual Piano using Augmented Reality Hassan Moradzadeh, Tannaneh Ghadimian (2019)
به سازی مدولاتور یک نمونه چرخ‎دنده مغناطیسی هم‎محور رسول لطفی، علی جباری، حسن مرادزاده (1397)
طراحی یک کنترل کنندۀ خطی مرتبه دوم گوسی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک برای یک روبات تعادلی دو چرخ سید محمد رضا موسوی، امیرحسین ابوالمعصومی، حسن مرادزاده (1397)
طراحی و شبیهسازی یک کنترلکننده ی بهینه با استفاده از الگوریتم ژنتیک برای پایدارسازی روبات تعادلی یکچرخ امیرحسین ابوالمعصومی، احسان منصوری، حسن مرادزاده، سید محمد رضا موسوی (1395)
تحلیل تجربی ارتعاش آزاد ورق مستطیلی در تماس با سیال با آزمایشات آکوستیک کوروش خورشیدی، فهیمه اکبری فراهانی، مجید لشگری، حسن مرادزاده (1394)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
طراحی و ساخت واحد پرینتر سه بعدی در دستگاه فتوکپی سه بعدی خسرو خاندانی، حسن مرادزاده، مسعود رحیمی (1400)
طراحی و ساخت یک دستگاه اسکنر سه بُعدی در دستگاه فتوکپی سه بُعدی خسرو خاندانی، حسن مرادزاده، افشین مختاری (1400)
طراحی و ساخت نمونه گیربکس مغناطیسی با نسبت دنده قابل تنظیم حسن مرادزاده، علی جباری، علی اصغر قدیمی، رسول لطفی (1398)
طراحی و ساخت روبات مسیریاب خودکنترل برنامهپذیر با قابلیت ذخیره و تکرار مسیر حسن مرادزاده، مهدی مدبری فر، محمود رستگاری پور (1393)
هوشمند سازی یک سیستم تبرید بوسیله سنسور مادون قرمز مهدی مدبری فر، حسن مرادزاده، محمدرضا مجیدی (1393)
طراحی و ساخت جبران ساز حجم گاز کنتورهای توربینی حسن مرادزاده، کوروش خورشیدی، مصطفی کشاورز مروجی (1392)