1403/01/25
اشرف نوروزی

اشرف نوروزی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-8909-934X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57226322817
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه مهندسی صنایع
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
An interval type-2 hesitant fuzzy best-worst method Ashraf Norouzi, Seyed Hossein Razavi Hajiagha (2021)
مدلسازی ترکیبی Pareto/NBD و RFM موزون فازی به منظور بخش بندی مشتریان در روابط غیرقراردادی امیر البدوی، اشرف نوروزی، محمدمهدی سپهری، محمدرضا امین ناصری (1393)
کشف دلایل رویگردانی مشتری از خدمات بانکداری با ترکیب روشهای داده کاوی و تحقیق پیمایشی محمدمهدی سپهری، اشرف نوروزی، بابک تیمورپور، سروناز چوبدار (1390)
مقاله ارائه‌شده
کتاب
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور