1403/03/30
امین میرزایی نقلبری

امین میرزایی نقلبری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5120-6602
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36809806700
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی برق
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
Multiobjective and Simultaneous Two-Problem Allocation of a Hybrid Solar-Wind Energy System Joint with Battery Storage Incorporating Losses and Power Quality Indices Mohammad Jafar Hadidian Moghaddam, Mohammad Bayat, Amin Mirzaei naghlbari, Saber Arabi Nowdeh, Akhtar Kalam (2023)
A Hybrid Switched-Inductor/Switched-Capacitor DC-DC Converter with High Voltage Gain Using a Single Switch for Photovoltaic Application Maryam Shabani Haratbar, Amin Mirzaei naghlbari, Mahdi Rezvanyvardom, Farshad Khosravi, Saman Asghari Gorji (2023)
A Comprehensive Review of DC-DC Converters for EV Applications shayan hosseinzad, Amin Mirzaei naghlbari (2023)
High Step-Up Three-Level Soft Switching DC-DC Converter for Photovoltaic Generation Systems Seyed Shahriyar Taghavi, Mahdi Rezvanyvardom, Amin Mirzaei naghlbari, Saman Asghari Gorji (2022)
Interleaved step-up soft-switching DC–DC Boost converter without auxiliary switches Mahdi Rezvanyvardom, Amin Mirzaei naghlbari, Mostafa Shabani, Saad Mekhilef, Muhyaddin Rawa, Mahrous Ahmed, Addy Wahyudie (2022)
Application of current control on RV multilevel static compensator for sag mitigation Ehsan Najafi, abdul halim mohamed yatim, Amin Mirzaei naghlbari, Mahdi Rezvanyvardom, Mahdi Zolfaghar (2021)
Managing New PV Plant Connection to Available Grids to Stay within Standard Limits with a Case Study Ehsan Najafi, Amin Mirzaei naghlbari, Mahdi Rezvanyvardom, Mahdi Zolfaghar (2021)
Fully Soft Switching Non-Isolated Quasi Z-Source DC-DC Converter with High Voltage Gain Mahdi Rezvanyvardom, Amin Mirzaei naghlbari, Sara Heydari (2021)
High step-up interleaved zero-voltage transition DC–DC converter with coupled inductors Amin Mirzaei naghlbari, Mahdi Rezvanyvardom, Saad Mekhilef (2021)
High Step-Down Non-Isolated DC-DC Converter with Coupled Inductors Mahdi Rezvanyvardom, Amin Mirzaei naghlbari (2020)
Analysis and Design of a Soft Switching Z-Source Boost DC-DC Converter Mahdi Rezvanyvardom, Amin Mirzaei naghlbari (2020)
DESIGN OF A SIGMA-DELTA MODULATOR WITH 14-BIT RESOLUTION FOR BIOMEDICAL APPLICATIONS Mahdi Rezvanyvardom, Vahid Khalili, Amin Mirzaei naghlbari (2019)
Compensating Voltage Sag in Distribution Systems Using Single Phase Quasi-Z-Source AC/AC Converter Farshad Khosravi, Amin Mirzaei naghlbari, Mahdi Rezvanyvardom (2019)
A Fully Soft Switching Bidirectional DC-DC Converter with Only One Auxiliary Switch Saba Rahimi, Mahdi Rezvanyvardom, Amin Mirzaei naghlbari (2019)
A Fully Soft Switched High step up SEPIC-Boost DC-DC Converter with One Auxiliary Switch Amin Mirzaei naghlbari, Mahdi Rezvanyvardom, Ehsan Najafi (2019)
An improved sag detection approach based on modified Goertzel algorithm Ehsan Najafi, abdul halim mohamed yatim, Amin Mirzaei naghlbari (2018)
Design and construction of a charge controller for stand-alone PV/battery hybrid system by using a new control strategy and power management Amin Mirzaei naghlbari, Majid Foropghi Pardanjani, Aliasghar Ghadimi, Amirhossein Abolmasoumi, Mohammad Reza Riahi (2017)
Analysis and design of a high efficiency bidirectional DC–DC converter for battery and ultracapacitor applications Amin Mirzaei naghlbari, Awang Jusoh, Zainal Salam, Ehsan Adib, Hosein Farzanehfard (2011)
A Fully Soft Switched Two Quadrant Bidirectional Soft Switching Converter for Ultra Capacitor Interface Circuits Amin Mirzaei naghlbari, Hosein Farzanehfard, Ehsan Adib, Awang Jusoh, Zainal Salam (2011)
مقاله ارائه‌شده
بررسی شاخص های کارآیی مبدل های DC-DC در خودروهای برقی امین میرزایی نقلبری، مهدی رضوانی وردوم (1400)
بررسی قابلیت اطمینان شبکه توزیع در حضور تولید پراکنده با استفاده از نرم افزار DIGSILENT حسن شریفی، امین میرزایی نقلبری، مهدی رضوانی وردوم (1399)
Total Sliding-Mode Voltage Tracking Control for DC-DC Buck-Boost Converter Ameneh Mousavi, Amirhossein Abolmasoumi, Amin Mirzaei naghlbari (2019)
مروری بر مبدلهای دو سویه DC-DC مورد استفاده در خودروهای برقی شایان حسین زاد، امین میرزایی نقلبری (1396)
ارزیابی فنی و اقتصادی نیروگاه هیبرید باد و خورشید در اراک امین میرزایی نقلبری، مهدی اسد ایوبی، امین برزگر (1395)
A Novel Soft Switching Bidirectional Coupled Inductor Buck-Boost Converter for Battery Discharging-Charging Amin Mirzaei naghlbari, Awang Jusoh, Zainal Salam, Ehsan Adib, Hosein Farzanehfard (2011)
Analysis and Design of a High Efficiency Bidirectional DC-DC Converter for Battery and Ultracapacitor Applications Amin Mirzaei naghlbari, Awang Jusoh, Zainal Salam, Ehsan Adib, Hosein Farzanehfard (2010)
کتاب
الکترونیک قدرت، مبدل ها و تنظیم کننده ها امین میرزایی نقلبری، مجید سنایی پور (1396)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
طراحی و شبیه سازی مبدل DC-DC افزاینده بوست تودرتو با کلیدزنی نرم بدون استفاده از کلید کمکی مهدی رضوانی وردوم، امین میرزایی نقلبری، مصطفی شعبانی (1400)
تحلیل و طراحی یک ساختار جدید از مبدل DC-DC سه سطحی کلیدزنی نرم با بهره ولتاژ بالا امین میرزایی نقلبری، مهدی رضوانی وردوم، احسان محمدی (1400)
طراحی و شبیه سازی یک مبدل DC-DC یکسویه غیر ایزوله کلید زنی نرم به کمک اسنابر امین میرزایی نقلبری، مهدی رضوانی وردوم، عقیل بشیری (1400)
بررسی تکنیک های افزایش بهره ی ولتاژ در مبدل های DC-DC و انتخاب روش بهینه مهدی رضوانی وردوم، امین میرزایی نقلبری، مریم شعبانی هراتبر (1400)
طراحی، شبیه سازی و تحلیل یک مبدل بسیار افزاینده با استفاده از شبکه خازن سوئیچ شونده امین میرزایی نقلبری، مهدی رضوانی وردوم، حسین جلالی فراهانی (1400)
آنالیز و اصلاح ضرب کننده ولتاژ کاکرافت-والتون اعمال شده به مبدل های افزاینده DC-DC مهدی رضوانی وردوم، امین میرزایی نقلبری، حمیدرضا صادق آبادی (1400)
تحلیل و طراحی یک مبدل DC-DC غیرایزوله دوسویه کاک با کلیدزنی نرم امین میرزایی نقلبری، مهدی رضوانی وردوم، حسن شریفی (1399)
آنالیز و طراحی مبدل DC-DC سپیک-زتا دوسویه با سوئیچینگ نرم مهدی رضوانی وردوم، امین میرزایی نقلبری، مهدی دربندی فراهانی (1398)
طراحی و کنترل سیستم ذخیره ترکیبی انرژی شامل مبدل DC-DC برای کاربرد در خودروهای برقی امیرحسین ابوالمعصومی، امین میرزایی نقلبری، آمنه موسوی (1398)
تحلیل و طراحی مبدلDC-DC منبع امپدانس با کلیدزنی نرم برای کاربرد های توان- پایین مهدی رضوانی وردوم، امین میرزایی نقلبری، مجید سنایی پور، سارا حیدری (1397)
تحلیل و طراحی مبدل منبع جریان DC-DC اینترلیود با سوئیچینگ نرم برای کاربردهای توان پایین مجید سنایی پور، مهدی رضوانی وردوم، امین میرزایی نقلبری، صبا رحیمی (1396)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته