1403/01/29
امین میرزایی نقلبری

امین میرزایی نقلبری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5120-6602
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36809806700
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی برق
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
الکترونیک قدرت، مبدل ها و تنظیم کننده ها
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
الکترونیک نیرو، مبدل های جریان برق، ترانزیستورها
سال 1396
پژوهشگران امین میرزایی نقلبری ، مجید سنایی پور

چکیده

در این کتاب ابتدا به بررسی انواع ادوات به کار رفته در مدارهای الکترونیک قدرت پرداخته شده است. سپس انواع توپولوژی های مبدل های متداول و مدرن مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. همچنین انواع الگوریتم ها و مدارهای کنترلی نیز از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.