1403/04/02
مجید سنایی پور

مجید سنایی پور

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-8818-2897
تحصیلات: دکترای حرفه‌ای
اسکاپوس: 35796193100
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی برق
تلفن: 086-32625628

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
Carbon nanofiber-reinforced Pt thin film-based airflow sensor for respiratory monitoring Sajad Abolpour Moshizi, Abolfazl Abedi, Christopher Pastras, shuhua peng, Shuying Wu, Mohsen Asadnia, Majid Sanaeepur (2022)
Polymeric piezoresistive airflow sensor to monitor respiratory patterns Sajad Abolpour Moshizi, Abolfazl Abedi, Majid Sanaeepur, Christopher Pastras, Zhaojun Han, Mohsen Asadnia, Shuying Wu (2021)
All-2D-Materials-Based Interconnects Majid Sanaeepur (2020)
A Comparative Computational Study of Tunneling Transistors Based on Vertical Graphene-hBCN Heterostructures Mahsa Ebrahimi, Ashkan Horri, Majid Sanaeepur, Mohammad Bagher Tavakoli (2020)
Tight-binding description of Graphene-BCN-Graphene layered semiconductors Mahsa Ebrahimi, Ashkan Horri, Majid Sanaeepur, Mohammad Bagher Tavakoli (2020)
Performance Analysis of Nanoscale Single Layer Graphene Pressure Sensors Majid Sanaeepur, Abolfazl Abedi, Mohammad Javad Sharifi (2017)
Improving Performance of Armchair Graphene Nanoribbon Field Effect Transistors via Boron Nitride Doping Arash Yazdanpanah Goharrizi, Majid Sanaeepur, Mohammad Javad Sharifi (2015)
مقاله ارائه‌شده
کتاب
الکترونیک قدرت، مبدل ها و تنظیم کننده ها امین میرزایی نقلبری، مجید سنایی پور (1396)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
ساخت یک حسگر پیزومقاومتی منعطف برای استفاده به عنوان رابط انسان و ماشین مجید سنایی پور، محمدرضا شیخ الاسلامی بورقانی، آرمان کاویانی (1402)
بهینه سازی پارامترهای پیل سوختی با غشای تبادل پروتون (PEMFC) مجید سنایی پور، حمیدرضا سنایی پور، مریم مومنی، حدیث محمدی (1402)
تحلیل و طراحی مبدلDC-DC منبع امپدانس با کلیدزنی نرم برای کاربرد های توان- پایین مهدی رضوانی وردوم، امین میرزایی نقلبری، مجید سنایی پور، سارا حیدری (1397)
تحلیل و طراحی مبدل منبع جریان DC-DC اینترلیود با سوئیچینگ نرم برای کاربردهای توان پایین مجید سنایی پور، مهدی رضوانی وردوم، امین میرزایی نقلبری، صبا رحیمی (1396)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته