1403/02/29
علی سنبلی

علی سنبلی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-9855-0091
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56737286400
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مواد و متالورژی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
Corrosion performance and tribological behavior of diamond-like carbon based coating applied on Ni−Al−bronze alloy Seyed Elias Mousavi, Nastaran Naghshehkesh, Mohabbat Amirnejad, Hossein Shammakhi, Ali Sonboli (2021)
Achieving an exceptional ductility at room temperature in a low SFE copper alloy fabricated by severe plastic deformation Seyed Elias Mousavi, Ali Sonboli, Mahmood Meratian, Mohabbat Amirnejad, Seyed Hadi Mohamadi Azghandi, Paul Munroe (2021)
Weld Zone Characterization of Dissimilar SS UNS S43000/UNS S32304 Joined through Laser Beam Welding: EBSDStudy, Phase Evolutions, and Fractography Hossein Mostaan, morteza shamanian, Reza Moradi, Fardin Nematzadeh, Ali Sonboli, jerzy szpunar (2020)
Different behavior of alpha and beta phases in a Low Stacking fault Energy copper alloy under severe plastic deformation Seyed Elias Mousavi, Ali Sonboli, Nastaran Naghshehkesh, Mahmood Meratian, Ali salehi, Mohsen Sanayei (2020)
Wear and Corrosion Properties of Stellite-6 Coating Fabricated by HVOF on Nickel–Aluminium Bronze Substrate Seyed Elias Mousavi, Nastaran Naghshehkesh, Mohabbat Amirnejad, Hossein Shammakhi, Ali Sonboli (2019)
Annealing texture of nanostructured steel-based composite Roohollah Jamaati, Mohammad Reza Toroghinejad, Ali Sonboli, jerzy szpunar (2015)
The origin of annealing texture in a cold-rolled Incoloy 800H/HT after different strain paths Hamed Akhiani, Majid Nezakat, Ali Sonboli, jerzy szpunar (2014)
Development of Fe3C, SiC and Al4C3 compounds during mechanical alloying Mohammad Hossein Enayati, Majid Seyedsalehi, Ali Sonboli (2007)
مقاله ارائه‌شده
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
تاثیر مسیر کرنش بر ریز ساختار و بافت ورق آلیاژ آلومینیم 8011 در طی فرآیند نورد سرد علی سنبلی، فردین نعمت زاده، اسماعیل یوسفی زاده نایینی (1400)
تاثیر تغییرشکل پلاستیک ناشی از نورد بر خواص مکانیکی اتصالات غیر مشابه Al/Cu تولید شده به روش اصطکاکی-اغتشاشی FSW رضا بیگی، اشکان نوری، مجید زارع زاده مهریزی، علی سنبلی، محمد حسین علیرضایی مجدآباد کهنه (1398)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
تاثیر تغییرشکل پلاستیک ناشی از نورد بر خواص مکانیکی اتصالات غیرمشابه Al/Cu تولید شده به روش FSW علی سنبلی، محمد حسین مجدآباد کهنه، حسین مستعان، مجید زارع زاده مهریزی، رضا بیگی (1397)