1403/04/02

علی مهدوی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1052-5885
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55505542300
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی عمران
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
SPH Analysis of Free Surface Flow over Pivot Weirs Ali Mahdavi, Nazanin Shahkarami (2020)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته