1402/12/02
علیرضا فضلعلی

علیرضا فضلعلی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-8970-2479
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 15723406500
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
بهینه‌سازی جداسازی آسفالتین از باقیمانده برج تقطیر در خلأ با استفاده از استخراج مایع-مایع به روش سطح-پاسخ رضا عسگری، وهب قلعه خندابی، علیرضا فضلعلی، محمودرضا نیک خلق، عبدالرضا مقدسی (1401)
حذف انتخابی ترکیبات الفینی و گوگردی از برش‌های هیدروکربنی در پالایشگاه علیرضا فضلعلی، سلمان بهمنی، هدیه غفارذی، محمد آقایی، عبدالرضا مقدسی (1401)
حــذف انتخابــی ترکیبــات الفینــی و گوگــردی از برشهــای هیدروکربنــی در پالایشــگاه علیرضا فضلعلی، سلمان بهمنی، مریم غفاری، محمد آقایی، عبدالرضا مقدسی (1401)
Folic acid-conjugated pH-responsive poly(methacrylic acid) nanospheres for targeted delivery of anticancer drugs to breast cancer cells وهب قلعه خندابی، علیرضا فضلعلی، میثم سلیمانی (1400)
Study on the performance and optimization of CO boiler in the oil refinery Alireza Aminmahallati, Alireza Fazlali, Hamed Safikhani (2022)
Evaluating the Performance of CO Boiler Burners in RFCC Unit using CFD Simulation Alireza Aminmahallati, Alireza Fazlali, Hamed Safikhani (2021)
Numerical and Experimental Biomass Separation from Fermentation Process by Minihydrocyclones Laleh Abdollahzadeh, Masoumeh Seyfi Mazraeno, Seyed Nezamodin Hosseini, Alireza Fazlali, Ehsan Soury, Maryam Khatami, Mahmoud Habibian (2020)
Experimental insight into the effects of two asphaltene degrading bacterial consortiums on crude oil properties Yasaman Shahebrahimi, Alireza Fazlali, Hossein Motamedi, shahin Kord (2020)
Prediction of Solubility of Sodium Valproate in Supercritical Carbon 2 Dioxide: Experimental Study and Thermodynamic Modeling gholamhossein Sodeifian, Neda Sadati Ardestani, Seyed ali Sajadian, Mohamma reza Golmohammadi, Alireza Fazlali (2020)
Mixed matrix PES-based nanofiltration membranedecorated by (Fe3O4–polyvinylpyrrolidone)composite nanoparticles with intensifiedantifouling and separation characteristics Seyed mohsen Hosseini, Mina Afshari, Alireza Fazlali, samaneh koudzari farahani, Samaneh Bandehali, Ehsan Bagheripour, Bart Van der Bruggen (2019)
Optimization of Control System of Petroleum Refinery Isomerization Unit by Plant- Wide Control Principles Alireza Fazlali, Vahab G. KHondabi, Javad Tavakoli, Mohsen Mahrouei (2019)
طراحی خشک کن پاششی برای تولید پودر گوجه فرنگی وهب قلعه خندابی، علیرضا فضلعلی، مجتبی ذوالفقاری (1398)
The effect of octylated diphenylamine and Irganox 1520 antioxidants on the stability of polybutadiene rubber Alireza Fazlali, Vahab G. KHondabi, m.javad sharifi, Mhammadamir Nikoohemat (2019)
Experimental and Modeling Study on Precipitated Asphaltene Biodegradation Process Using Isolated Indigenous Bacteria Yasaman Shahebrahimi, Alireza Fazlali, Hossein Motamedi, shahin Kord (2018)
شبیه سازی و امکان سنجی استحصال مایعات هیدروکربنی از گاز دارای رفتار میعان معکوس با استفاده از نازلهای فراصوتی علیرضا فضلعلی، وهب قلعه خندابی، عفت ظاهری بیرگانی، رضا مسیبی بهبهانی (1397)
CFD simulation of seawater desalination through a rectangular electrodialysis cell Alireza Fazlali, Vahab G. KHondabi, Arash Tayyebi, Mostafa Keshavarz mroji (2018)
بررسی اثرات پیش تخمیر و مدت زمان هوادهی در تصفیه پساب کشتارگاه ایمان آژیده، علیرضا فضلعلی، رضا داورنژاد (1397)
Ibuprofen Removal from a Pharmaceutical Wastewater using Electro-Fenton Process: An Efficient Technique Reza Davarnejad, Kimia Zangene, Alireza Fazlali, Rezvan Behfar (2017)
Rheological Study of Nickel Ferrite Ferrofluid Amir Amirimehr, Ebrahim Ghasemi, Alireza Fazlali (2015)
OPTIMIZATION OF HEAT EXCHANGER NETWORKS USING AN EVOLUTIONARY METHOD Abolfazl Ghiasvand, Alireza Fazlali, amir mohammadi (2014)
بررسی اثرات شیمیایی و مینرالی مواد خام در خواص سیمان ویژه رضوان بهفر، علیرضا فضلعلی، رضا بهفر (1392)
Impact of Different Surfactants and their Mixtures on Methane-Hydrate Formation Alireza Fazlali, Seyedeh Atieh Kazemi, Mostafa Keshavarz Moraveji, Amir Hosein Mohammadi (2013)
Prediction of minimum miscibility pressure in oil reservoirs using a modified SAFT equation of state Alireza Fazlali, Mohammad Nikoukar, Alireza Agha Aminiha, Amir Hosein Mohammadi (2013)
Mechanical and structural properties of polylactide/chitosan scaffolds reinforced with nano-calcium phosphate Mahboubeh Jafarkhani, Alireza Fazlali, Fathollah Moztarzadeh, Masoud Mozafari (2012)
New Perturbation Model for Prediction of Amino Acid and Peptide Activity Coefficients mohammad reza dehghani, Ehsan Salehi, Alireza Fazlali (2012)
The Static and Dynamic Modeling of a Steam Methane Reforming Hydrogen Plant Samira Aslshirin, Majid Bahmani, Alireza Fazlali, Omid Fadavi (2012)
Fabrication and Characterization of PLLA/Chitosan/Nano Calcium Phosphate Scaffolds by Freeze-Casting Technique Mahboubeh Jafarkhani, Alireza Fazlali, Fathollah Moztarzadeh, Zoha Moztarzadeh, Masoud Mozafari (2012)
Phase equilibrium modeling of clathrate hydrates of methane, carbon dioxide, nitrogen, and hydrogen + water soluble organic promoters using Support Vector Machine algorithm Ali Eslamimanesh, Farhad Gharagheizi, mohammad eeil beygi, Amir Hosein Mohammadi, Alireza Fazlali, Dominique Richon (2012)
مدل سازی دینامیکی رآکتورهای ریفرمینگ متان واحد هیدروژن پالایشگاه امام خمین علیرضا فضلعلی، سمیرا اصل شیرین، مجید بهمنی، امید فدوی (1390)
توسعه یک مدل ریاضی برای خشک کن انجمادی محمدرضا شهداد، علیرضا فضلعلی، مرتضی خان احمدی (1390)
بررسی تجربی خشک شدن توده ای ذرات در یک خشک کن بستر سیال با منبع حرارتی مادون قرمز رفیه کشاورز، علیرضا فضلعلی، محمدعلی هنرور، بیژن هنروز (1390)
بررسی عملکرد خشک کن انجمادی به کمک شبیه سازی عددی محمدرضا شهداد، مرتضی خان احمدی، علیرضا فضلعلی (1390)
An Optimization Model for the Increment in the Yield of Distillation Columns Based on Reverse Engineering in the Petroleum Industry Abdolreza Moghadassi, Seyed mohsen Hosseini, Behzad Yasini, Ezatollah JOUDAKI, Alireza Fazlali (2010)
Effect of an Anionic Surfactant on the Methane Hydrate Formation: Induction Time and Stability Mostafa Keshavarz Moraveji, arash sadeghi, Alireza Fazlali, Reza Davarnejad (2010)
Optimization of operating conditions of distillation columns: an energy saving option in refinery industry Alireza Fazlali, Seyed mohsen Hosseini, Behzad Yasini, Abdolreza Moghadassi (2009)
A new thermodynamic model for the prediction of asphaltene precipitiation in crude oil Alireza Fazlali, Seyed mohsen Hosseini, Gholamreza Pazuki, Esmaeel Khosrobeigi (2009)
A NEW APPROACH FOR ESTIMATION OF PVT PROPERTIES OF PURE GASES BASED ON ARTIFICIAL NEURAL NETWORK MODEL Abdolreza Moghadassi, Fahime Parvizian, Seyed mohsen Hosseini, Alireza Fazlali (2009)
مقاله ارائه‌شده
بررسی وتعیین فاکتورانتشارگازهای حاصل ازاحتراق خروجی ازنیروگاه شازندومقایسه آن بادیگرنیروگاه های حرارتی کشور سیده مریم فتوکیان، سید تقی میری شکتایی، فاخته سلطانی تفرشی، ابوالفضل براتی، علیرضا فضلعلی (1393)
منشاء ریزگردها وتاثیر آن برسلامت انسان وحید رفیعی، سید تقی میری شکتایی، فاخته سلطانی تفرشی، ابوالفضل براتی، علیرضا فضلعلی (1393)
مروری برمطالعات انجام شده درمورد نقش گیاه پالایی درحذف آلودگی هیدروکربنهای نفتی خاک حجت اله احمدی، سید تقی میری شکتایی، فاخته سلطانی تفرشی، ابوالفضل براتی، علیرضا فضلعلی (1393)
بررسی نوع و حجم آلاینده های خروجی ازفرآیندهای احیا و آندسازی شرکت آلومینیوم سازی ایران ایرالکو صمد ارژنگ، سید تقی میری شکتایی، فاخته سلطانی تفرشی، ابوالفضل براتی، علیرضا فضلعلی (1393)
کیفیت بنزین تولیدی پالایشگاه شازندواثرات زیست محیطی آن معصومه سیفی مزرعه نو، سید تقی میری شکتایی، فاخته سلطانی تفرشی، ابوالفضل براتی، علیرضا فضلعلی (1393)
اصلاح معادله ی حالت بارکر در سیستم های دو جزیی ابوالفضل غلامی، محمد محمدی، امیر ابوالحسنی، علیرضا فضلعلی (1390)
EXPERIMENTAL INVESTIGATION ON EFFECTS OF THE SURFACTANTS ON METHANE GAS HYDRATE FORMATION RATE A IzadiDamirchi, Alireza Fazlali, arash sadeghi, M Keshavarz MORAVEJI (2009)
مطالعه آزمایشگاهی تاثیر بازدارنده های ترمودینامیکی و پلیمری و تشکیل و رشد هیدرات متان مصطفی مروجی کشاورز، فرزاد شهزاد، علیرضا ایزدی، علیرضا فضلعلی (1388)
مطالعه آزمایشگاهی تاثیر مواد فعال سطحی بر روی نرخ تشکیل هیدرات متان علیرضا فضلعلی، آرش صادقی، علیرضا ایزدی، مصطفی مروجی کشاورز (1388)
کتاب
فرایندهای صنعتی تولید اب سنگین علیرضا فضلعلی، محمد ایل بیگی (1395)
Advances in Chemistry Research. Volume 24 Alireza Fazlali, amir mohammadi (2016)
Advances in Materials Science Research. Volume 18 Khadijeh Mohammadnejad, Alireza Fazlali, Aboulfazl Barati, Seyed Abdolali Zolanvari, Mehdi Raoufi, amir mohammadi (2016)
Advances in Nanotechnology. Volume 11 Alireza Fazlali, amir mohammadi (2016)
مبانی ترمودینامیک علیرضا فضلعلی (1394)
Advances in Chemistry Research. Volume 31 Alireza Fazlali, Mostafa Moroji Keshavarz, Marzieh Farjami, amir mohammadi (2015)
Advances in Chemistry Research. Volume 23 Alireza Fazlali, mohammad eeil beygi, amir mohammadi (2015)
Ionic Liquids: Synthesis, Characterization and Applications mohammad eeil beygi, Alireza Fazlali, amir mohammadi (2015)
Advances in Materials Science Research Khadijeh Mohammadnejad, Alireza Fazlali, Aboulfazl Barati, Seyed Abdolali Zolanvari, Mehdi Raoufi, Amir Hosein Mohammadi (2015)
Advances in Energy Research. Volume 18 Alireza Fazlali, amir mohammadi (2014)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
هیدروسیکلون و آسیاهایگلولهای مجتمع مس سرگز (طلایه داران مس جیرفت) عبدالرضا مقدسی، علیرضا فضلعلی، حسین سلطانمرادی (1401)
حذف انتخابی ترکیبات الفینی و گوگردی از برشهای هیدروکربنی در پالایشگاه سلمان بهمنی، عبدالرضا مقدسی، علیرضا فضلعلی، محمودرضا نیک خلق (1399)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته