محمد حسین شکور

صفحه نخست /محمد حسین شکور
محمد حسین شکور
نام و نام خانوادگی محمد حسین شکور
شغل عضو هیئت‌علمی دانشگاه اراک
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 الگوی دودویی محلی توسعه یافته به منظور تشخیص چهره مریم بازرگان محمد حسین شکور 1402/10/05
2 تشخیص عیوب بافتی با استفاده از الگوی دودویی محلی بهبودیافته فادیه خزاعی محمد حسین شکور 1402/06/30
3 شناسایی کووید 19 با کمک شبکه عصبی عمیق و الگوی دودویی محلی عباس العزاوی محمد حسین شکور 1402/06/30
4 Diagnosis of Fatty Liver Disease using pre-trained Deep Neural Networks Resnet-50 and Perceptron Optimized with Particle Swarm Optimization Algorithm هاله حسن الکعبی محمد حسین شکور 1402/02/19
5 Fake news detection using machine learning عباس العزاوی محمد حسین شکور 1401/12/15
6 Diagnosis of lung cancer from CT scan Image using feature extraction method with Resnet-50 neural network and perceptron classifier optimized with grasshopper algorithm لبنی کامل مزهر الیاسری محمد حسین شکور 1402/01/16
7 Image classification using feature extraction method and transfer leaning to the pre trained convolution neural network مکصوص نعیمه غضبان هادی محمد حسین شکور 1401/12/16
8 Use of modern deep learning techniques for object detection and classification in surveillance system قاسم لطیف محمد حسین شکور 1401/12/15
9 Simulation and Design of an improved image compression analysis by applying ANN الحفار اسلام احمد نعمه محمد حسین شکور 1401/12/14
10 طبقه بندی تصاویر بافتی با استفاده از یادگیری عمیق و الگوی دودویی محلی بهبود یافته محسن رحمانی محمد حسین شکور 1400/10/11
11 طبقه بندی تصاویر بافتی با استفاده از یادگیری عمیق و الگوی دودویی محلی بهبود یافته محسن رحمانی محمد حسین شکور 1401/10/11
12 تشخیص کووید-19 از تصاویر سی تی اسکن ریه با استفاده از الگوی دودویی محلی کامل و شبکه عصبی محسن رحمانی محمد حسین شکور 1401/06/30
13 طبقه بندی تصاویر بافتی نویزدار با استفاده از شبکه عصبی عمیق و الگوی دودویی محلی کامل جواد آسلیمی ضامنجانی محسن رحمانی محمد حسین شکور 1400/06/20
14 تشخیص چهره با استفاده از داده های ناقص صورت و شبکه های عصبی رقابتی عمیق زهرا حافظی سیف اله سلیمانی محمد حسین شکور 1399/10/23
15 ارائه یک روش انتخاب ویژگی مبتنی بر شباهت ویژگی ها برای کاربردهای خوشه بندی محمد حسین شکور 1398/11/16
16 ارائه یک روش انتخاب ویژگی مبتنی بر شباهت ویژگی ها برای کاربردهای خوشه بندی محسن رحمانی محمد حسین شکور 1398/11/16