خسرو خاندانی

صفحه نخست /خسرو خاندانی
خسرو خاندانی
نام و نام خانوادگی خسرو خاندانی
شغل عضو هیئت‌علمی دانشگاه اراک
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی برق- کنترل
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 Consensus of Uncertain Multi-Agent Systems under Granular Differentiability Concept IEEE Transactions Control of Network Systems
2 Robust H∞ sliding mode control scheme for uncertain fractional stochastic systems: Nonlinear analysis and design Asian Journal of Control
3 Fixed-time sliding-mode distributed consensus and formation control of disturbed fractional-order multi-agent systems ISA Transactions
4 مدل‌سازی مسیریابی بهینه‌ی میکرو/نانو ذرات در فاز دوم منیپولیشن با استفاده از تصاویر میکروسکوپ نیروی اتمی نشریه علمی انجمن مهندسان مکانیک ایران
5 طراحی و ساخت دستگاه فتوکپی سه‌بُعدی به روش فتوگرامتری با مکانیزم ربات دلتای خطی مکانیک مواد پیشرفته و هوشمند
6 اجماع زمان ثابت در سامانه‌های چند کارگزار تک انتگرالگیر مرتبه کسری نشریه مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران
7 Fuzzy consensus of multi-agent systems with granular fuzzy uncertainty in communication topology Asian Journal of Control
8 Non-fragile exponential H infinity observer-based event-triggered control of uncertain systems with disturbance input: Theoretical studies and application investigations ISA transactions
9 Formation tracking control of fractional-order multi-agent systems with fixed-time convergence Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part I: Journal of Systems and Control Engineering
10 A highly chaotic fractional-order system with a four-wing attractor and its synchronization International Journal of Dynamics and Control
11 Consensus of Uncertain Linear Multi-agent Systems with Granular Fuzzy Dynamics INT J FUZZY SYST
12 طراحی رویتگر مد لغزشی تطبیقی غیرشکننده برای دسته ای از سامانه های مرتبه کسری شبه خطی دارای تأخیر حالت نشريه مهندسي برق و مهندسي كامپيوتر ايران
13 A non-fragile robust observer design for uncertain time-delay fractional Itô stochastic systems with input nonlinearity: An SMC approach Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part I: Journal of Systems and Control Engineering
14 Observer-based robust controller design for fractional-order systems with stochastic perturbations: a diffusive representation approach Transactions of the Institute of Measurement and Control
15 Mean square exponential stabilization of uncertain time-delay stochastic systems with fractional Brownian motion International Journal of Robust and Nonlinear Control
16 A diffusive representation approach toward H∞ sliding mode control design for fractional-order Markovian jump systems Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part I: Journal of Systems and Control Engineering
17 Hyperbolic observer design for a class of nonlinear systems CHAOS SOLITON FRACT
18 An H∞ non-fragile observer-based adaptive sliding mode controller design for uncertain fractional-order nonlinear systems with time delay and input nonlinearity Asian Journal of Control
19 Social optimization algorithm with application to economic dispatch problem International Transactions on Electrical Energy Systems
20 A non-fragile observer-based adaptive sliding mode control for fractional-order Markovian jump systems with time delay and input nonlinearity Transactions of the Institute of Measurement and Control
21 Non-fragile exponential polynomial observer design for a class of nonlinear fractional-order systems with application in chaotic communication and synchronization International Journal of Systems Science
22 Distributed containment control of a class of multi‑agent systems driven by Brownian motion International Journal of Dynamics and Control
23 A sliding mode observer design for uncertain fractional Ito stochastic systems with state delay International Journal of General Systems
24 طراحی یک کنترلگر مد لغزشی برای سامانه های تصادفی کسری دارای تأخیرحالت مجله كنترل
25 Integral sliding mode control for robust stabilisation of uncertain stochastic time-delay systems driven by fractional Brownian motion International Journal of Systems Science
26 Comments on “Solving nonlinear stochastic differential equations with fractional Brownian motion using reducibility approach” [Nonlinear Dyn. 67, 2719–2726 (2012)] NONLINEAR DYNAM
27 Robust Stabilization of Uncertain Time-Delay Systems With Fractional Stochastic Noise Using the Novel Fractional Stochastic Sliding Approach and Its Application to Stream Water Quality Regulation IEEE T AUTOMAT CONTR