مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تاثیر کلیت کننده های کلسیمی ...
عنوان تاثیر کلیت کننده های کلسیمی بر مهار اپتوزیس نورونهای حرکتی قطعات کشت شده نخاع موش بالغ
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده ثبت نشده‌است!
پژوهشگران مهسا جراح زاده (نفر چهارم)، سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته) (نفر سوم)، ملک سلیمانی مهرنجانی (نفر دوم)، حمیدرضا مومنی (نفر اول)