مشخصات پژوهش

صفحه نخست /روش های هیستوشیمی و ...
عنوان روش های هیستوشیمی و ایمنوهیستوشیمی
نوع پژوهش کتاب
کلیدواژه‌ها هیستوشیمی، ایمنوهیستوشیمی، رنگ آمیزی، لکتین ها، میکروسکوپ فلورسنس
چکیده دانش هیستوشیمی و ایمنوهیستوشیمی یکی از شاخه های علوم زیستی و پزشکی است که جهت آشنائی و آگاهی از حیات و بررسی تحقیقات سلولی و مولکولی به آن نیاز است. هدف کلی این کتاب بررسی اصول فیزیکی و شیمیایی مربوط به فیکس کردن، رنگ آمیزی و هیستوشیمی و مباحثی از ایمنوهیستوشیمی است که در دو بخش تنظیم شده است. روش‌های مربوط به تثبیت و آماده‌سازی بافت‌ها دائماً در حال تغییرات و دگرگونی است مثلاً در دهه اخیر هیستوشیمی کربوهیدرات‌ها گسترش قابل توجهی پیدا کرده است که از جمله آنها می‌توان به لکتین‌ها اشاره کرد. بر این اساس انواع لکتین‌های نشاندار بصورت تجارتی ساخته شده که می‌توان از آنها همانند ترکیبات مارکر در سطح سلولی استفاده کرد. همچنین روش‌های دیگری که بر اساس جاذبه بیولوژیکی عمل می‌کنند شامل هیبریداسیون اسیدهای نوکلئیک هستند که به آنها نیز پرداخته شده است.
پژوهشگران محمد حسین آبنوسی (نفر چهارم)، احمد همتا (نفر سوم)، ملک سلیمانی مهرنجانی (نفر دوم)، سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته) (نفر اول)