مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی و تحلیل واژه گزینی در ...
عنوان بررسی و تحلیل واژه گزینی در آیات مشابه 12 نمل، 32 قصص و 22 طه
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها قرآن کریم، آیه های تکراری مشابه، واژه گزینی، نظم و پیوستگی، سیاق
چکیده نظم و پیوستگی واژگان قرآن با هم و همسویی آنها با معنا از شگفتی های زبانی قرآن به شمار می آید و نمود عینی آن در ایه های تکراری یا مشابهی است که در هر بار تکرار تغییری اندک در انها رخ می دهد
پژوهشگران همدم کرمی (نفر سوم)، سید ابوالفضل سجادی (نفر دوم)، محمود شهبازی (نفر اول)