مشخصات پژوهش

صفحه نخست /کنترل غیرخطی مبدل پل فعال ...
عنوان کنترل غیرخطی مبدل پل فعال دوگانه دوجهته جهت استفاده در شارژر باطری
نوع پژوهش پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها مبدل پل فعال دوگانه (DAB)، شارژ باتری، کنترل کننده مد لغزشی، مبدل DC-DC، سیستم ذخیره اترژی،
چکیده استفاده از مبدل های DC-DC دوطرفه در خودروهای الکتریکی، منابع تجدیدپذیر، سیستم های ذخیره انرژی، سیستم های انتقال و توزیع DC و... به سرعت در حاصل گسترش است. این مبدل ها می بایست دارای ساختار ساده، نسبت تبدیل بالا، ایزولاسیون و بهره بالا باشند. مبدل پل فعال دوتایی ( DAB) یکی از راه حل ها برای مبدل های DC-DC دوطرفه است که دارای چگالی توان بالا، امکان کلیدزنی نرم، ایزولاسیون بین طرف ولتاژ قوی و ولتاژ پایین و سادگی در مفهوم می باشد. مطالعات زیادی روی کنترل مبدل های DAB انجام شده است که شامل کنترل خطی حلقه باز و کنترل خطی/غیرخطی حلقه بسته می باشند تا ولتاژ و یا جریان خروجی را کنترل نمایند. کنترل حلقه باز ولتاژ برای تنظیم ولتاژ خروجی در حالت گذرا مناسب نیست. برای کنترل حلقه بسته، کنترلرهای PI معمولاً مورد استفاده قرار میگیرند، اما عملکرد برای تمامی نقاط عملکرد رضایت بخش نیست. برای غلبه بر این مشکل، روش های غیر خطی متفاوتی پیشنهاد شده اند. اما به هر حال عملکرد این نوع از کنترلرها با مدلسازی نادقیق که ناشی از زمان مرده (dead-time)، افت ولتاژ قطعات و... هستند؛ تنزل پیدا میکند. مدل مقدار متوسط ( AVM) ابزار بسیار سومدندی جهت بررسی پایداری و حالات گذرا می باشند اما پژوهش های صورت گرفته روی DAB پیشنهاد میکنند که تأثیرات غیرخطی مدار، مانع بزرگی برای رسیدن به AVM دقیق از این مدار می باشند مدل AC سیگنال کوچک مبدل DAB نیز با استفاده از مدار متوسط معادل قابل دستیابی خواهد بود. برای بسیاری از مبدلها روش معمول فضای حالت برای دستیابی به مدل سیگنال کوچک استفاده میشود اما در مبدل DAB، جریان ترانسفورماتور، قسمت AC قابل ملاحظه ای دارد که استفاده از روش معمول میانگین فضای حالت را دشوار میکند. در این پایان نامه مدل مبدل DAB به همراه باتری استخراج شده و سپس با استفاده از معادلات دینامیکی مدل، روابط کنترل مد لغزشی جریان و ولتاژ جهت شارژ باتری بدست آمده است. عملکرد کنترلر و مقاومت دینامیکی در برابر اغتشاشات ورودی و پارامترها با استفاده از نرم افزار MATLAB بررسی شده است.
پژوهشگران محمد مهدی جعفرآبادی (دانشجو)، مزدک عبادی (استاد راهنما)، امیرحسین ابوالمعصومی (استاد راهنما)