مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بهبود الگوریتم ردیابی نقطه‎ی ...
عنوان بهبود الگوریتم ردیابی نقطه‎ی توان بیشینه در توربین بادی مبتنی بر ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم به کمک کنترل کننده منطق فازی
نوع پژوهش پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها توربین بادی، ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم، ردیاب نقطه‎ی توان بیشینه، کنترل-کننده منطق فازی، مبدل بوست
چکیده جهت دستیابی به حداکثر توان از باد در توربین‎های بادی، به علت طبیعت غیر‎خطی این سیستم، بکارگیری سیستم ردیاب نقطه‎ی توان بیشینه امری ضروری است. این سیستم کنترلی، نقطه‎ی کار توربین بادی را به‎گونه‎ای تعیین می‎کند که سرعت روتور در نقطه‎ی بهینه خود قرار گرفته و توربین حداکثر توان خود را تولید کند. جهت ردیابی نقطه‎ی توان بیشینه در سیستم بادی، تکنیک‎های مختلفی ارائه شده است که بیشتر این روش‎ها بر اساس منحنی حداکثر توان توربین و پروفایل سرعت باد کار می‎کنند. در این پایان‎نامه، روش جدیدی جهت ردیابی نقطه‎ی توان بیشینه در سیستم بادی سرعت متغیر، متصل به شبکه و مبتنی بر ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم ارائه شده است. این راهبرد پیشنهادی بر اساس منطق فازی کار می‎کند و مستقل از مشخصات توربین و ژنراتور می‎باشد. کنترل سیستم بادی مورد مطالعه، شامل دو بخش کنترل مبدل بوست و کنترل اینورتر می‎باشد. کنترل‎کننده مبدل بوست سرعت روتور را در مقدار بهینه‎ی خود ثابت می‎کند. جهت تکمیل این فرایند، کنترل‎کننده اینورتر می‎بایست ولتاژ لینک DC را در مقدار پایه ثابت نگه دارد. در این مرحله، کنترل‎کننده منطق فازی پیشنهادی با تنظیم توان مرجع و چرخه کار اینورتر، ولتاژ ورودی اینورتر را کنترل می‎کند. در این پایان‎نامه از سه روش کنترلی متفاوت شامل کنترل‎کننده PI، کنترل‎کننده منطق فازی با ورودی سرعت روتور و کنترل‎کننده منطق فازی با ورودی ولتاژ لینک DC جهت کنترل اینورتر استفاده شده است. در پایان، سیستم مورد مطالعه در نرم‎افزارMATLAB /SIMULINK شبیه‎سازی شده و نتایج رضایتبخشی به‎دست آمده است. عملکرد هر کدام از کنترل‎کننده‎ها تحت شرایط مختلف سرعت باد، تجزیه و تحلیل شده و کنترل‎کننده منطق فازی با ورودی ولتاژ لینک DC از لحاظ سرعت پاسخ و کنترل‎کننده منطق فازی با ورودی سرعت روتور از لحاظ خطای حالت دائم تائید شده‎اند.
پژوهشگران علی اصغر قدیمی (استاد مشاور)، حسن مرادزاده (استاد راهنما)، مزدک عبادی (استاد راهنما)