مشخصات پژوهش

صفحه نخست /یک محرکه خطی با استفاده از ...
عنوان یک محرکه خطی با استفاده از آلیاژهای حافظه دار
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها آلیاژ حافظه دار؛ محرکه خطی؛ سازوکار ضربه؛ موقعیت دهی
چکیده این پژوهش به بررسی سازوکار ضربه با بهره گیری از ویژگی انقباض سریع یک سیم آلیاژ حافظه دار به عنوان یک محرکه جدید می پردازد. در این مقاله یک محرکه نمونه، شامل بدنه اصلی، بدنه اینرسی، یک سیم آلیاژ حافظه دار و یک فنر بایاس، طراحی و ساخته شده است. به منظور بررسی کاربرد این محرکه به عنوان دستگاه موقعیت دهی، آزمایش هایی تحت شرایط مختلف روی آن انجام شده است. نتایج آزمایشات نشان می دهد که این محرکه قادر به انجام حرکت در دو جهت با چندین اندازه گام و با تغییر مشخصات ولتاژ اعمال شده از قبیل دامنه نوسان و چرخه وظیفه می باشد. ویژگی ها و کاربردهای هر یک از روش های تغییر اندازه گام نیز مورد بحث قرار گرفته است. این نتایج نشان می دهد که این محرکه پتانسیل کافی برای اینکه به عنوان یک محرکه خطی در ابعاد کمتر از میلی متر فعالیت کند را داراست.
پژوهشگران یوسف پاینده (نفر چهارم)، کوروش خورشیدی (نفر سوم)، مهدی مدبری فر (نفر دوم)، محسن لطیفی (نفر اول)