مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ارزیابی ویژگی های شیمی/ ...
عنوان ارزیابی ویژگی های شیمی/ فیزیکی غشاهای کامپوزیتی تبادل کاتیونی حاوی نانو لوله های و نانو ذرات ترکیبی نانو لوله های کربن پوشش شده با نانو لایه های مس
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها غشای تبادل کاتیونی؛ نانو لوله های کربن؛ نانو ذرات ترکیبی نانولوله کربن/ نانو لایه مس؛ تکنولوژی کندوپاش مگنترون؛ ساخت؛ خواص شیمی/ فیزیکی
چکیده در این پژوهش، غشاهای تبادل یونی شبکه آمیخته پلی وینیل کلراید با استفاده از حلال تتراهیدروفوران و پودر ذرات رزین تبادل کاتیونی، به روش قالب‎ گیری محلول پلیمری تهیه گردید. اثر وجود نانو لوله های کربن و نیز نانو ذرات سنتزی ترکیبی نانو لوله کربن- نانو لایه مس بر خواص شیمی- فیزیکی غشاء های ساخته شده بررسی شد. نانو ذرات ترکیبی مورد استفاده در این تحقیق با استفاده از تکنولوژی کندوپاش مگنترون که یک روش لایه نشانی فیزیکی می باشد، تهیه گردید. در این روش نانو لایه های مس بر روی جداره نانو لوله های کربنی چند دیواره لایه نشانی شد. آنالیزهای عکس برداری الکترون روبشی و عکس برداری نوری جهت بررسی خواص ساختاری نمونه های تهیه شده مورد استفاده قرار گرفت. عدد انتقالی، انتخاب پذیری و تراوش پذیری/ فلاکس یونی غشاء ها بررسی گردید. نتایج نشان داد که غشای تهیه شده به وسیله نانو ذرات ترکیبی نانو لوله کربن- نانو لایه مس، انتخاب پذیری و فلاکس یونی بالاتری در مقایسه با غشای بدون نانو ذره و نیز غشای نانوکامپوزیتی حاوی نانو لوله های کربنی دارد.
پژوهشگران مهرفام ربیعیان (نفر چهارم)، سیدمحسن حسینی (نفر سوم)، سعیده مختاری (نفر دوم)، اکبر زنده نام (بازنشسته) (نفر اول)