1402/12/02
اکبر زنده نام (بازنشسته)

اکبر زنده نام (بازنشسته)

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیک
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
Enhancing the electrochemical and antibacterial characteristics of cation exchange membrane by using synthesized (GO-co-Ag) nanoplates Akbar Zendehnam, Maryam Azarnik, Arman Zendehnam, Somaye Ghazanfarpour, Jiangnan Shen, Seyed mohsen Hosseini, Bart Van der Bruggen (2019)
Synthesis and computational studies of new metallo-phthalocyanines bearing dibenzoxanthenes and evaluation of their optical properties in solution and solid PMMA/ZnPc/Al nanocomposite lms Alireza Karimi, Zeynab Jafarzadeh, Meysam Sourinia, Akbar Zendehnam, Azam Khodadadi, Peyman Zolgharnein, Mohammad Solimannejad, Zeinab Dalirnasab (2016)
ساخت غشای تبادل یونی ناهمگن به کمک ذرات ترکیبی نانو لوله کربن- نانو لایه نقره: خواص الکتروشیمیایی و ضد باکتریایی اکبر زنده نام (بازنشسته)، مهرفام ربیعیان، سیدمحسن حسینی، سعیده مختاری (1394)
Effect of oxidation and annealing temperature on optical and structural properties of SnO2 Mariam zarin khameh, Akbar Zendehnam, Seyed mohsen Hosseini, Nasrin Robatmili, Mina Arabzadegan (2014)
Synthesis and characterization of nanostructured ZnO multilayer grown by DC magnetron sputtering Marzieh Shirazi, Akbar Zendehnam, Mahmood Ghoranneviss, G Reza Etaati (2014)
Study of PCFs Output Intensity Profiles with Various Configurations for Low d/Λ Values M Hosseinpour, Akbar Zendehnam, Mahmoud Mirzaei, Kambiz Hedayati (2014)
Preparation and characterization of PVC based heterogeneous ion exchange membrane coated with Ag nanoparticles by (thermal-plasma) treatment assisted surface modification Seyed mohsen Hosseini, Seyed Siavash Madaeni, Akbar Zendehnam, Abdolreza Moghadassi, Alireza Khodabakhshi, Hamidreza Sanaeepur (2012)
Confinement Loss and GVD for HF and AHAOF by FEM Akbar Zendehnam, Mahmoud Mirzaei, Razieh Solgi (2012)
Deposition of ZnO multilayer on LiNbO3 single crystals by DC-magnetron sputtering Marzieh Shirazi, Akbar Zendehnam, Z Ghorannevis, Mahmood Ghoranneviss (2011)
DEPOSITION OF MGF2 AND TIO2 MULTILAYER FOR AR+ LASER FRONT MIRROR Akbar Zendehnam, Hossein Sadeghi, A MOTAVALI BASHI, H STAIKI (2011)
Preparation and surface modification of PVC/SBR heterogeneous cation exchange membrane with silver nanoparticles by plasma treatment Seyed mohsen Hosseini, Seyed Siavash Madaeni, Alireza Khodabakhshi, Akbar Zendehnam (2010)
Investigation of bending loss in a single-mode optical fibre Akbar Zendehnam, Mahmoud Mirzaei, Ali Akbar Farashiyani, L Horabadi Farahani (2010)
Zn-diffused LiNbO3 waveguides fabricated by DC magnetron sputtering L Aghli-Moghadam, A Baghizadeh, Gholamreza Nabiyouni, Ali Akbar Farashiyani, Akbar Zendehnam (2009)
مقاله ارائه‌شده
Fabrication of mixed matrix heterogeneous ion-exchange membrane modified by carbon nano tubes coated with Ag nanolayers Akbar Zendehnam, Mehrfam Rabieyan, Seyed mohsen Hosseini, Saeideh Mokhtari (2014)
بررسی اثر ضخامت در دولایه ای های SNO2/ZNO و ZNO/SNO2 مینا عربزادگان، اکبر زنده نام (بازنشسته)، مریم زرین خامه، نسرین رباط میلی (1392)
مطالعه ویژگی های اپتیکی و مشخصه یابی لایه های نازک اکسید قلع در دماهای اکسیداسیون متفاوت مریم زرین خامه، اکبر زنده نام (بازنشسته)، نسرین رباط میلی، مینا عربزادگان (1391)
بررسی تاثیر پس از پخت بر ویژگی های اپتیکی ZnO انباشت شده روی نیوبات لیتیم اکبر زنده نام (بازنشسته)، مرضیه شیرازی، سمیرا دولتشاه (1388)
تأثیر دمای بازپخت و پس پخت روی ویژگی های اپتیکی لایه های نازک Zno اکبر زنده نام (بازنشسته)، سمیرا دولتشاه (1388)
تاثیر عوامل رشد روی مورفولوژی و ویژگیهای سطحی لایه نازک اکسید روی اکبر زنده نام (بازنشسته)، وجیهه توانگری، سید عبدالعلی ذوالانواری (بازنشسته) (1388)
بررسی تاثیر ساختار سطحی لایه های نازک نقره انباشت شده روی Si بر خواص الکتریکی لایه ها تحت تاثیر پارامترهای انباشت اکبر زنده نام (بازنشسته)، سید عبدالعلی ذوالانواری (بازنشسته)، آرزو شفیعی (1388)
پایداری حرارتی ساختار لایه های نازک نقره انباشت شده روی Si در حین بازپخت در دماهای بالا سید عبدالعلی ذوالانواری (بازنشسته)، اکبر زنده نام (بازنشسته)، آرزو شفیعی (1388)
تاثیر دمای انباشت و بازپخت بر خواص ساختاری لایه ی نازک نقره سید عبدالعلی ذوالانواری (بازنشسته)، اکبر زنده نام (بازنشسته)، آرزو شفیعی (1388)
کتاب
آزمایش های نور شناسی اکبر زنده نام (بازنشسته) (1379)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
مطالعه افزودن نانو ذرات نقره به نانو ذرات اکسید سیلیس در عملکرد غشاهای الکترودیالیز اکبر زنده نام (بازنشسته)، سیدمحسن حسینی، سمیه غضنفرپور (1396)
بررسی خواص غشاهای تبادل یون حاوی نانو صفحات اکسید گرافن اصلاح شده با نانو ذرات نقره اکبر زنده نام (بازنشسته)، سیدمحسن حسینی، مریم آذرنیک (1396)
طراحی و ساخت پلاسما جت فشار اتمسفری مهران شاه منصوری، اکبر زنده نام (بازنشسته) (1394)
ساخت و اصلاح غشاهای تبادل کاتیونی با استفاده از نانو ذرات ترکیبی نقره-زئولیت اکبر زنده نام (بازنشسته)، سیدمحسن حسینی، آرزو مختاری (1394)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته