مشخصات پژوهش

صفحه نخست /نقش بلاکر کانالهای کلسیمی ...
عنوان نقش بلاکر کانالهای کلسیمی وابسته به ولتاژ بر مهار آپوپتوزیس نورون های حسی گانگلیون های ریشه پشتی نخاع رت بالغ
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها -
چکیده -
پژوهشگران نجمه اسکندری (نفر پنجم)، مریم میرفخرایی (نفر چهارم)، احمد همتا (نفر سوم)، سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته) (نفر دوم)، حمیدرضا مومنی (نفر اول)