1403/04/02
زین العابدین افشار

زین العابدین افشار

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-7900-1388/
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه جامعه شناسی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
فراتحلیل آگاهی از حقوق شهروندی در ایران (در بازه 1380 تا 1400) سید احمد میرمحمدتبار، زین العابدین افشار، سعید محمودی (1402)
رویکرد رئالیستی در نظریه‌های ماکس وبر زین العابدین افشار، سعید محمودی (1402)
کاربست گرانددتئوری در رئالیسم انتقادی زین العابدین افشار، سید احمد میرمحمدتبار (1402)
فراتحلیل تاثیر امنیت بر سرمایه گذاری اقتصادی در ایران سید احمد میرمحمدتبار، زین العابدین افشار (1401)
مقاله ارائه‌شده
کتاب