1403/01/28
سیما مشایخی

سیما مشایخی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3166-3128
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56602616500
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک- گروه ریاضی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
Deep learning for option pricing under Heston and Bates models Ali Bolfakeh, Seyed Nourollah Mousavi, Sima Mashayekhi (2023)
Deep Learning Application in Rainbow Options Pricing Ali Bolfakeh, Seyed Nourollah Mousavi, Sima Mashayekhi (2023)
A robust numerical method for single and multi-asset option pricing Sima Mashayekhi, Seyed Nourollah Mousavi (2022)
Inverse Eigenvalue Problem for Bordered Diagonal Matrices Sima Mashayekhi, Seyed Mehdii Karbassi, Seyed Abolfazl Shahzadefazeli (2021)
Feedback options in nonlinear numerical finance JENS HUGGER, Sima Mashayekhi (2012)
مقاله ارائه‌شده
کتاب
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
قیمت گذاری اختیار های گذشته نگر تحت یک مدل فرایند لوی خاص سیدنوراله موسوی، سیما مشایخی، فرامرز محمودوند (1402)
روشهای تفاضلات متناهی برای معادلات بلک−شولز چند دارایی سیما مشایخی، سیدنوراله موسوی، ندا دربندی فراهانی (1400)
قیمت گذاری اختیارها با استفاده از روش های بدون شبکه سیما مشایخی، بهنام سپهریان، فاطمه مرادی (1400)
قیمت گذاری اختیار با استفاده از شیوه های کاهش واریانس در روش مونت کارلو سیما مشایخی، سیدنوراله موسوی، مهدیه دهنمکی (1400)
اختیارهای آسیایی با قیمت اعمال شناور همراه با نوسان ضمنی سیما مشایخی، سیدنوراله موسوی، پریان درژند (1400)
کاربرد یادگیری ماشین در قیمت گذاری اختیار آسیایی سیدنوراله موسوی، سیما مشایخی، علی بلفکه (1400)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته