1403/04/02
شهناز شهرجردی

شهناز شهرجردی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7903-8567
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36619279100
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن: 08634173492

مشخصات پژوهش

عنوان
سوگیری های شناختی درطول شیوع ویروس کرونا در جامعه ایران
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
سوگیری های شناختی، ویروس کرونا، شبکه های اجتماعی
سال 1400
مجله روانشناسي سلامت
شناسه DOI
پژوهشگران صغری اکبری چرمهینی ، مهدی مولایی یساولی ، محسن نظری فر ، شهناز شهرجردی

چکیده

مقدمه: بررسی چگونگی رفتار و تفکر افراد جامعه در بحران ها کمک ارزنده ایی در کاهش و جلوگیری از آسیب ها در ابعاد مختلف زندگی بخصوص روانشناختی خواهد بود. بدین منظور با هدف بررسی سوگیری های شناختی در مواجهه با بحران کرونا این پژوهش انجام شد. روش: ابتدا داده های سه ماهه اول شیوع کرونا در ایران مربوط به شبکه-های اجتماعی توئیتر، تلگرام، واتساپ و اینستاگرام با کلید واژه کرونا توسط ستاد علوم و فناوری های شناختی در اختیار محققین قرار گرفت. در مرحله بعد داده ها مورد بررسی قرار گرفت و به دلیل حجم زیاد اطلاعات، داده های شبکه های اجتماعی توئیتر و تلگرام به روش تحلیل محتوا از لحاظ وجود سوگیری های شناختی و فراوانی آنها مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها: نتایج حاکی از این بود که بیش از 25% از پیام های مورد بررسی حاوی نوعی سوگیری بودند که سوگیری های شبه قطعی (تمایل به نتیجه گیری قطعی با وجود اطلاعات نامشخص) و نرمال بودن ( تمایل به تعبیر نرمال بودن شرایط در حالی که بحرانی است) بیشترین فراوانی را داشتند. نتیجه گیری: به طور کلی میتوان گفت بحران هایی همچون بحران کرونا با تحت تاثیر قرار دادن سلامت روان افراد جامعه میتواند تفکر آنها را دچار خطا و در نتیجه رفتار انها را تحت تاثیر قرار دهد.