1403/05/03
شهناز شهرجردی

شهناز شهرجردی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7903-8567
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36619279100
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن: 08634173492

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر حرکات اصلاحی منتخب بر تنفس ، هماهنگی و تعادل نابینایان و کم بینایان مبتلا به سندروم متقاطع فوقانی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
تاثیر حرکات اصلاحی منتخب بر تنفس ، هماهنگی و تعادل نابینایان و کم بینایان مبتلا به سندروم متقاطع فوقانی
سال 1398
پژوهشگران شهناز شهرجردی(استاد راهنما)، جلیل مرادی(استاد راهنما)، مسعود گلپایگانی(استاد مشاور)، مریم عبادی(دانشجو)

چکیده

تاثیر حرکات اصلاحی منتخب بر تنفس ، هماهنگی و تعادل نابینایان و کم بینایان مبتلا به سندروم متقاطع فوقانی