1403/03/30
شهناز شهرجردی

شهناز شهرجردی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7903-8567
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36619279100
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن: 08634173492

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر بریس مچ پا بر زمان رسیدن به پایداری و اوج نیروی عکس العمل عمودی زمین در زنان ورزشکار سالم با و بدون خستگی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
بریس، زمان رسیدن به پایداری، نیروی عکس العمل عمودی زمین، خستگی
سال 1398
مجله پژوهشي در توانبخشي ورزشي
شناسه DOI
پژوهشگران زهرا رئیسی ، آزاده عسگرپور ، مسعود گلپایگانی ، شهناز شهرجردی

چکیده

زمینه و هدف: هدف از انجام مطالعه حاضر تاثیر بریس پیشگیرانه مچ پا بر زمان رسیدن به پایداری و اوج نیروی عکس العمل عمودی زمین در ورزشکاران زن سالم با و بدون خستگی بود. روش بررسی: نوزده زن ورزشکار فعال دانشگاهی بطور داوطلبانه در مطالعه نیمه تجربی حاضر شرکت کردند. نیروی عکس العمل عمودی زمین و زمان رسیدن به پایداری توسط دستگاه اندازه گیری فشار کف پایی حین انجام فعالیت فرود در وضعیت با و بدون بریس قبل و بعداز خستگی ارزیابی شد. یافته ها: اطلاعات بدست آمده نشان داد استفاده از بریس بر زمان رسیدن به پایداری با و بدون خستگی تاثیری ندارد (05/0