1403/04/02
شهناز شهرجردی

شهناز شهرجردی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7903-8567
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36619279100
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن: 08634173492

مشخصات پژوهش

عنوان
ارتباط ناهنجاریهای قامتی با تعادل دانش آموزان دختر کم توان ذهنی شهر اراک
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
ارتباط ناهنجاریهای قامتی با تعادل دانش آموزان دختر کم توان ذهنی شهر اراک
سال 1398
پژوهشگران جلیل مرادی ، مسعود گلپایگانی ، شهناز شهرجردی ، مریم عبادی

چکیده

ارتباط ناهنجاریهای قامتی با تعادل دانش آموزان دختر کم توان ذهنی شهر اراک