1402/12/06
شهناز شهرجردی

شهناز شهرجردی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7903-8567
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36619279100
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن: 08634173492

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر تمرینات FBS بر هماهنگی و تعادل زنان سالمند
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
تمرینات FBS، زنان سالمند، هماهنگی، تعادل
سال 1396
پژوهشگران فریبا مرادی وستگانی(دانشجو)، شهناز شهرجردی(استاد مشاور)، داریوش خواجوی(استاد مشاور)، مسعود گلپایگانی(استاد راهنما)

چکیده

هدف از پژوهش تاثیر تمرینات FBS بر هماهنگی و تعادل زنان سالمند شهر می باشد