1403/03/30
شهناز شهرجردی

شهناز شهرجردی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7903-8567
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36619279100
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن: 08634173492

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر تمرین های محوری بر تعادل و هماهنگی زنان نابینا
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
تمرین های محوری، تعادل، هماهنگی، نابینایان
سال 1395
پژوهشگران شهناز شهرجردی(استاد مشاور)، مسعود گلپایگانی(استاد راهنما)، داریوش خواجوی(استاد مشاور)

چکیده

زمینه و هدف: افرادنابینا به دلیل محروم بودن از حس بینایی نسبت به همسالان سالم خود از هماهنگی و تعادل ضعیف تری دارند. بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر تمرین های محوری بر تعادل و هماهنگی نابینایان بود.