1402/12/02
سید کامران مویدی

سید کامران مویدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-4563-2290
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6603642291
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک - دانشکده علوم پایه - گروه فیزیک
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
Application of Biot–Savart law and generalized uncertainty principle Behrouz Khosropour, Seyed Kamran MOAYEDI (2019)
Interacting dark energy in Hořava-Lifshitz cosmology Mohammadreza Setareh, D Momeni, Seyed Kamran MOAYEDI (2012)
FORMULATION OF THE SPINOR FIELD IN THE PRESENCE OF A MINIMAL LENGTH BASED ON THE QUESNE–TKACHUK ALGEBRA Seyed Kamran MOAYEDI, Mohammadreza Setareh, H MOAYERI, M POORAKBAR (2011)
مقاله ارائه‌شده
باز فرمول بندی گرانش نیوتونی با فرض وجود یک کران بالا برای میدان گرانشی منصوره شفابخش، سید کامران مویدی، فرخنده فتحی (1396)
فرمول بندی مجدد معادلات ماکسول در حضور یک کمینه طول قابل اندازه گیری سید کامران مویدی، محمد رضا ستاره، بهروز خسروپور (1392)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
پاسخ های متقارن کروی در الکتروستاتیک بورن-اینفلد سید کامران مویدی، منصوره شفابخش (1396)
مکانیک کوانتومی دستگاه های q دگرگون شده سید کامران مویدی، هادی شمسی طرزه (1395)
مکانیک کلاسیک نوسانگر هماهنگ میرای q دگرگون شده سید کامران مویدی، جواد افشارنیا (1395)
معادلات دیراک و وایل در فیزیک ماده چگال نظری سید کامران مویدی، نعیمه خدادا (1394)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته

علایق پژوهشی

  • نظریه میدان کوانتومی
  • ریاضی فیزیک
  • مکانیک آماری
بیشتر