1403/04/30

سید مجتبی حسینی الموسوی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اداری و اقتصاد
نشانی: دانشگاه اراک، گروه حقوق
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی