1403/02/02
سیدمحسن حسینی

سیدمحسن حسینی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3974-5312
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55897505600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اصلاح خواص الکتروشیمیایی غشاهای تبادل یونی ناهمگن بر پایه پلی وینیل کلراید با استفاده از نانو ذرات فریت مس جهت استفاده در فرآیند تصفیه آب
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
غشای تبادل یونی، الکترودیالیز، نانو ذرات فریت مس، تصفیه آب/نمک زدایی، خواص الکتروشیمیایی
سال 1396
پژوهشگران مینا علی آبادی فراهانی(دانشجو)، سیدمحسن حسینی(استاد راهنما)، حسن خلیلی(استاد راهنما)، مهسا نعمتی(استاد مشاور)، علی احمدی(استاد مشاور)

چکیده

پیوست می باشد.