1403/01/28
ساویز صادقی

ساویز صادقی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0109-4235
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک- گروه علوم و مهندسی محیط زیست
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی