1402/12/02
ریحانه زرباف

ریحانه زرباف

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6380-7141
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57217159243
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
مقاله ارائه‌شده
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته