1403/04/05
مرتضی بیات

مرتضی بیات

مرتبه علمی: مربی
ارکید:
تحصیلات: کارشناسی ارشد
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اداری و اقتصاد
نشانی: دانشگاه اراک- گروه حقوق
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
Islam’s attitude toward nature Morteza Bayat (2021)
بررسی تطبیقی بازتاب آموزه رجعت درنظام حکمت متعالیه با تاکید بر آرای ملاصدرا و علامه طباطبایی مرتضی بیات، محمود صیدی، احسان منصوری (دانشجوی دانشگاه قم) (1396)
نقد رویکردهای ادبی - قرآنی اشاعره و معتزله بر تکیه بر واژه «نظر» و «الی» در قرآن کریم محمود صیدی، مرتضی بیات، احسان منصوری (دانشجوی دانشگاه قم) (1395)
بررسی تطبیقی مسأله جبر در تفسیر کبیر فخر رازی و تفسیر المیزان علامه طباطبایی محمود صیدی، احسان منصوری (دانشجوی دانشگاه قم)، مرتضی بیات (1394)
تسلسل تنازلی در فلسفه میرداماد و نقد آن در حکمت متعالیه مرتضی بیات، احسان منصوری (دانشجوی دانشگاه قم) (1393)
مقاله ارائه‌شده
واکاوی تقریب و وحدت دراندیشه امام موسی صدر و امام خمینی(ره) با تکیه بر ضرورت و راهکارها احسان منصوری (دانشجوی دانشگاه قم)، مرتضی بیات، محمود صیدی (1395)
بررسی"مؤلفه های تمدن نوین اسلامی" با توجه به سابقه تمدن سازی اسلام از منظر استاد شهید مطهری احسان منصوری (دانشجوی دانشگاه قم)، محمود صیدی، مرتضی بیات (1395)
اخلاق و سیاست در گفتمان اسلام سیاسی امام خمینی(ره) احسان منصوری (دانشجوی دانشگاه قم)، مرتضی بیات (1395)
کتاب
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته