1403/02/04
محسن ذوالفقاری

محسن ذوالفقاری

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-8823-1588
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ضرورت زشتی شناسی متون ادبی مطالعه موردی غزل حافظ
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
زشتی و زیبایی ، حافظ زیبا شناسی زشتی
سال 1401
مجله فصلنامه نقد ادبي
شناسه DOI
پژوهشگران جواد ستاری ، حسن حیدری ، محسن ذوالفقاری ، مهرداد اکبری

چکیده

زشتی مفهومی فلسفی است که در طول تاریخ رویکرد های مختلفی در باب آن اتخاذ شده است . برخی آن را عدم و بعضی منفی ،شر بنیادین ،بی ارزش و بد شکل پنداشته اند . عده ای نیز آن را روی دیگر زیبایی و بخشی از هستی که قادر است وجوهی جدید از کل هستی را بر ملا سازد می انگاشتند . در این مقاله نظریه زشتی شناسی در یک غزل حافظ به صورت کاربردی بررسی شده است