1403/02/04
محسن ذوالفقاری

محسن ذوالفقاری

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-8823-1588
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل زبان تصویر در غزل رمانتیک حسین منزوی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
م
سال 1399
مجله پژوهش هاي دستوري و بلاغي
شناسه DOI
پژوهشگران محسن ذوالفقاری ، حجت اله امیدعلی ، زهرا رجبی

چکیده

س