1403/03/25
محمد پرستش

محمد پرستش

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0273-9955
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36996681000
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده علوم ورزشی- گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی آمادگی جسمانی مرتبط با سلامت و مهارت آتش نشانان شهر اراک
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
آمادگی جسمانی، سلامت،مهارت، آتش نشان
سال 1401
پژوهشگران عباس صارمی(استاد راهنما)، محمد پرستش(استاد راهنما)

چکیده

ل