1403/03/25
محسن نصرآبادی

محسن نصرآبادی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-8061-8836
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41461689600
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده کشاورزی- گروه علوم و مهندسی آب
تلفن:

تحصیلات

 • دکترای تخصصی سازه های آبی ، دانشگاه تهران ، ایران (1391 - 1395)
  عنوان رساله:
 • کارشناسی ارشد سازه های آبی ، دانشگاه تهران ، ایران (1387 - 1389)
  عنوان رساله:
 • کارشناسی مهندسی آب ، دانشگاه بیرجند ، ایران (1383 - 1387)
  عنوان پایان‌نامه:
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
Effect of Geonet on Scour Downstream of Horizontal Jets امین قاسمی، محسن نصرآبادی، محمد حسین امید (1401)
Effects of Different Magnetically Treated Waters on Emergence and Growth of Snail Medic Saeed Sharafi, Mohsen Nasrabadi, mohammad javad Nahvinia (2022)
Effect of synthetic fibers on resisting scour caused by horizontal jet Amin Ghassemi, Mohsen Nasrabadi, Mohammad Hosein Omid (2022)
Effect of Cadmium Sorption by River Sediments on Longitudinal Dispersion Mohsen Nasrabadi, Ali Mahdavi Mazdeh, Mohammad Hosein Omid (2022)
Experimental Study of Flow Turbulence Effect on Cadmium Desorption Kinetics from Riverbed Sands Mohsen Nasrabadi, Mohammad Hosein Omid, Ali Mahdavi Mazdeh (2022)
Experimental and Numerical Study of Bed Roughness Effect on ‎Longitudinal Dispersion Mohsen Nasrabadi, Mohammad Hosein Omid, Ali Mahdavi Mazdeh (2022)
Predicting Submerged Hydraulic Jump Characteristics using Machine Learning Methods Mohsen Nasrabadi, Yaser Mehri, Amin Ghassemi, Mohammad Hosein Omid (2021)
Prediction of suspended sediment distributions using data mining algorithms Yaser Mehri, Mohsen Nasrabadi, Mohammad Hosein Omid (2021)
Study of Multi-Stage Cadmium Adsorption by Riverine Sediments Mohsen Nasrabadi, Mohammad Hosein Omid, Ali Mahdavi Mazdeh (2021)
Cadmium Adsorption by Natural Zeolite in a Circular Flume Mohsen Nasrabadi, Mohammad Hosein Omid, Ali Mahdavi Mazdeh, Toktam Shahriari (2018)
Submerged hydraulic jump with sediment-laden flow Mohsen Nasrabadi, Mohammad Hosein Omid, Javad Farhoudi (2012)
آبشستگی موضعی بستر در پاییندست دریچه های کشویی حسین حمیدی فر، محمد حسین امید، محسن نصرآبادی (1389)
Suspended sediment effects on hydraulic jump characteristics Mohammad Hosein Omid, Mohsen Nasrabadi, Javad Farhoudi (2010)
کتاب
ریخت شناسی رودخانه محسن نصرآبادی (1397)
انتقال رسوبات و آلودگی در آبهای سطحی محمد حسین امید، محسن نصرآبادی (1395)
طراحی شبکه های آبرسانی محسن نصرآبادی، عاطفه پرورش ریزی (1392)
مهندسی رسوب محمد حسین امید، محسن نصرآبادی (1391)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور

علایق پژوهشی

 • انتقال آلودگی در آبهای سطحی
 • طراحی شبکه های آبرسانی
 • طراحی سازه های آبی
 • هیدرولیک انتقال رسوب
بیشتر

سوابق اجرایی

 • پژوهشگر پسادکتری دانشگاه تهران (1396 - 1398)
 • مدیر انتشارات دانشگاه اراک (1400 - ادامه دارد)
 • عضو هیات علمی گروه علوم و مهندسی آب (1398 - ادامه دارد)
 • کارشناس مهندسی رودخانه (شرکت مهندسین مشاور پارس پیاب) (1395 - 1398)
 • پژوهشگر مدعو (دانشگاه ایلینوی جنوبی، ایالات متحده امریکا) (1394 - 1395)
 • کارشناس منابع آب (شرکت مهندسین مشاور یکم) (1393 - 1394)
 • کارشناس منابع آب (شرکت مهندسین مشاور آب خاک تهران) (1391 - 1393)
بیشتر